Har et forhold til alle i Longyearbyen

LNS Spitsbergen er involvert i mye av det som skjer i Longyearbyen, og det skal godt gjøres for beboere, næringsdrivende og turister å ikke ha et forhold til dem.

Da Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) i 2003 solgte seg ut av Leonhard Nilsen og Sønner Store Norske AS (LNSN) ble selskapet overtatt av LNS. Året etter ble navnet LNSN forenklet til LNS Spitsbergen (LNSS).

LNSS’ hovedaktivitet var på begynnelsen av 2000-tallet alle støttefunksjoner rundt gruvedriften i Svea Nord.

Annonse

Selskapet utførte blant annet kulltransport, lasting av skip, renovasjon, vedlikehold av infrastruktur, godskjøring, busskjøring og anleggsvirksomhet.

Fra 2005 stod LNSS også for veivedlikehold inne i gruva.

Brøyting av veiene mellom satellittantennene på Platåberget

LNS Spitsbergen brøyter de fleste av veiene på Svalbard, inkludert veiene mellom satellittantennene på Platåberget. Selskapet har bygget så å si alle de 150 antennene som tar imot signaler fra satellitter i bane rundt jorda. (Foto: Njål Hagen)

Siden tidenes morgen

Utover 2000-tallet ble LNSS’ forretningsområder utvidet til entreprenørvirksomhet, feltarbeid, bygging av boliger og næringsareal, alle typer verkstedtjenester, fundamenteringsboring, betongproduksjon, tankanlegg, drivstoff- og bunkersdistribusjon, terminal og logistikktjenester, og mye mer.

– Fra å være tungt inne i gruvevirksomhet i starten, er LNS Spitsbergen i dag et selskap som arbeider for hele det moderne Svalbardsamfunnet, hvor forskning, innovasjon og næringsutvikling står i fokus, sier Frank Jakobsen, administrerende direktør i LNS Spitsbergen, da vi møter han og Jostein Ruud, maskinansvarlig, ved selskapets hovedkontor i Longyearbyen.

Frank Jakobsen har etter eget utsagn vært her siden tidenes morgen. Han kom opp hit som ett-åring i 1962. Han er utdannet gruveingeniør og var ansatt i Store Norske i 20 år, hvor han jobbet i gruva i mange år, helt frem til han ble logistikksjef i 1997.

– Da LNS kom inn i bildet, gikk vi som jobbet i logistikkavdelingen over i det nye selskapet. Der ble jeg stedlig direktør, før jeg ble administrerende direktør i LNS Spitsbergen, sier Jakobsen.

Frank Jakobsen har god dialog med Maja-Stina Ekstedt, stasjonssjef ved KSATs satellittstasjon på Platåberget.

Frank Jakobsen har god dialog med Maja-Stina Ekstedt, stasjonssjef ved KSATs satellittstasjon på Platåberget. LNS Spitsbergen har bygget nesten alle de 150 satellittantennene som KSAT administrer for kunder fra mange forskjellige land. Antennene henter ned data fra de mange satellittene som går i bane rundt jorda. (Foto: Njål Hagen)

Helårlige arbeidsplasser

– Tidligere var det sånn at man hadde en anleggssesong og da foregikk alt, og når det ble frost i bakken var det veivedlikehold og brøyting. Noe av utfordringen vår at arbeidet ble for sesongbetont. Det var en av grunnene til at vi begynte å satse på så mye annet. For det handler om å ha helårlige arbeidsplasser for å overleve, sier Jakobsen.

– Vi driver blant annet med bygg- og eiendomsutvikling, logistikk, bensinstasjon, taxi-selskap, busselskap og en skipshandel. Foreløpige tall for 2022 viser at vi har rundt 125 årsverk og en omsetning på ca. 825 millioner kroner, sier han.

Selskapet har fire lærlinger, og har også et samarbeid med den videregående skolen, hvor elever ved siste året på byggteknikklinja er utplassert i én dag i uka.

LNSS tilbyr det meste innen bygg- og anleggsarbeid, blant annet VA-anlegg, landskaputforming, vei- og tomtebygging, miljøsanering/riving, fundamentering, grunnundersøkelser, felttransport, massetransport, utstikking og oppmåling.

Med over tjue års erfaring fra bygg- og anleggsdrift i polare strøk har selskapet opparbeidet en unik kompetanse.

– Vi er kanskje det første selskapet som tok i bruk den polare kompetansen som eksportartikkel. Vi har hatt prosjekter på omtrent alle kalde og utilgjengelige plasser rundt om i verden. Vi har vært mye i Antarktis, pluss blant annet på Bouvetøya, Bjørnøya, Jan Mayen og flere andre kalde steder, sier Jakobsen.

LNS Spitsbergen har transporten av kull fra Gruve 7 og ned til utskipningkai. I tillegg har de lasting av kullbåtene og innmating på energiverket. (Foto: Volvo Maskin)

LNS Spitsbergen har transporten av kull fra Gruve 7 og ned til utskipningkai. I tillegg har de lasting av kullbåtene og innmating på energiverket. (Foto: Volvo Maskin)

Verdens nordligste

Selskapet har transporten av kull fra Gruve 7 og ned til utskipningkai. I tillegg har de lasting av kullbåtene og innmating på energiverket.

Gruve 7 ligger i Adventdalen ca. 1,5 mil sørøst for Longyearbyen. Gruven har vært i drift i over 50 år, og er den siste norske kullgruven som fortsatt er i drift. Kullet brukes til energi i Longyearbyen og eksporteres for å brukes i industriell produksjon.

Om vinteren har selskapet brøyting av omtrent alt som er av veier i Longyearbyen, både offentlige og private. I tillegg brøyter de veien opp til satellittstasjonen til KSAT (Kongsberg Satellite Services).

Svalbard satellittstasjon (SvalSat) er en satellittstasjon 459 moh på Platåberget, om lag 5 km vest for Longyearbyen. Satellittstasjonen åpnet i 1997 og er den nordligste i verden. Her hentes det ned data fra satellitter i polare baner.

Veien opp er både smal, bratt og svingete, og når det blåser føyker den igjen. Til jobben med å holde tilførselsveien og veiene oppe på satellittstasjonen åpen, bruker LNSS en Volvo L180 hjullastere med Øveraasen UTV400 og UTV600-fresere.

Skiltet på flyplassen forteller at det er langt til alle steder, men ikke lengre enn en flyreise unna. (Foto: Njål Hagen)

Skiltet på flyplassen forteller at det er langt til alle steder, men ikke lengre enn en flyreise unna. (Foto: Njål Hagen)

Antennebyggere

Oppe på Platåberget er det nå ca. 150 antenner. Disse ser ut som gigantiske golfballer, og vi blir forklart at de hvite «ballene» heter domer, og fungerer som beskyttelse mot vær og vind for satellittantenne på innsiden.

– Av de ca. 150 antennene, er det kun tre-fire vi ikke har bygget. Vi fundamenterer alt med egen design, med egne stålkonstruksjoner på de mindre til, de store som har betongfundament, sier Jakobsen.

Antenner bygger de hele året, men det meste foregår i sommerhalvåret.

LNSS har også et selskap som heter LNS Ocean. Selskapet selger bunkers ute i haven, i tillegg til å forsyne tankanleggene i Longyearbyen.

– Vi eier 60 prosent av LNS Ocean og så eier vi 50 prosent av skipshandelen. Ellers så eier vi alle de andre selskapene 100 prosent. Omsetningen totalt for alle selskapene er ca. 825 millioner kroner, forteller Jakobsen.

LNS Spitsbergen er godt synlig i hele Longyearbyen, ikke minst når veiene skal ryddes for snø. (Foto: Njål Hagen)

LNS Spitsbergen er godt synlig i hele Longyearbyen, ikke minst når veiene skal ryddes for snø. (Foto: Njål Hagen)

Redusere energiforbruket

– Vi ønsker å være fremoverlent når det gjelder elektrifisering og digitalisering av bedriften. Og vi har en høy miljøprofil på energisparing, forteller Jakobsen.

Selskapet har en utskiftingsplan for alle kjøretøy, maskiner og utstyr. Dagens plan gjelder frem til 2032. Han forteller at de har skiftet ut utrolig mye av maskin- og bilparken de senere årene, og viser oss en oversikt som viser at det skal satses på nullutslipp.

I tillegg til å modernisere bil- og maskinparken, har de jobbet mye for å få ned energiforbruket i alle byggene som er i selskapets eie. Dette har de fått til med blant annet bedre ventilasjonsanlegg og etterisolering.

Totalt drifter og forvalter eiendomsavdelingen ca. 70 000 kvm bolig- og næringseiendom, som inneholder både smått og stort innen næringsdrift som lager, verksteder, tankanlegg osv.

– Vi har allerede halvert energiforbruket siden vi startet dette prosjektet, sier Jakobsen.

LNS Spitsbergen har ca. 150 motorenheter, som inkluderer et stort antall anleggsmaskiner, lastebiler, varebiler, ett betongblandeverk, lifter, kompressorer, teleskoptruck og mye, mye mer. – Vi må jo være selvhjulpne når vi driver her oppe, sier Frank Jakobsen. (Foto: Njål Hagen)

LNS Spitsbergen har ca. 150 motorenheter, som inkluderer et stort antall anleggsmaskiner, lastebiler, varebiler, ett betongblandeverk, lifter, kompressorer, teleskoptruck og mye, mye mer. – Vi må jo være selvhjulpne når vi driver her oppe, sier Frank Jakobsen. (Foto: Njål Hagen)

Business med alle

LNS Spitsbergen er helt klart et selskap som er engasjert i det meste som foregår i Longyearbyen, og de fleste som bor i byen har et forhold til selskapet.

I tillegg er alle som kommer til Svalbard i kontakt med LNS Spitsbergen på en eller annen måte.

– Første gang er når de setter seg på flybussen. Den eies av oss, sier Jakobsen.

Selskapet har 12-15 busser, og når cruisebåtene legger til kai og turistene skal inn til sentrum, så står bussene til LNSS klare til å kjøre dem.

– Vi gjør business med 99 prosent av alle her oppe, og ingen kan unngå å legge merke til logoen vår, den er over alt, avslutter Frank Jakobsen.

Borerigg fra Qmatec på vei ut på oppdrag. (Foto: Njål Hagen)

Borerigg fra Qmatec på vei ut på oppdrag. (Foto: Njål Hagen)

LNS Spitsbergen har 18 lastebiler i vognparken. Det er blant annet tippbiler, tankbil, kranbil og trekkvogner. Med 20-talls kuldegrader gjennom store deler av vinteren, er det viktig å huske å plugge inn ledningen til motorvarmeren når lastebilene parkeres. (Foto: Njål Hagen)

LNS Spitsbergen har 18 lastebiler i vognparken. Det er blant annet tippbiler, tankbil, kranbil og trekkvogner. Med 20-talls kuldegrader gjennom store deler av vinteren, er det viktig å huske å plugge inn ledningen til motorvarmeren når lastebilene parkeres. (Foto: Njål Hagen)