Flomsikring: NVE skal flomsikre for 800 millioner kroner i Ottadalen

Man vet at flommene kommer hvert år, og bebyggelse, infrastruktur og landbruksareal i Gudbrandsdalen har historisk sett vært utsatt for mange skadeflommer. De neste årene vil det pågå store flomsikringsprosjekter i de flomutsatte kommunesentrene Bismo, Vågåmo og Otta.

Prosjektene er i ulike stadier av planleggingen, men alle har til felles at det har vært god fremdrift det siste året, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I slutten av mai besøkte vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund, ordførerne i de tre kommunene Skjåk, Vågå og Sel for å snakke om planene og se nærmere på problemområdene.

Annonse

Meningsfullt

– Behovet for flomsikring i disse kommunene har preget både innbyggere, politikere og næringslivet i mange år. Derfor er det gledelig at vi nå har kommet skikkelig i gang med prosjektene. Uten flomsikringstiltakene er tettstedene i stor grad forhindret fra å videreutvikle områdene i og rundt sentrum, sier Kjetil Lund, i en pressemelding.

– Sikring er noe av det mest meningsfulle vi gjør, fordi det bidrar til at folk kan bo trygt, forteller Lund. I tillegg er det slik at det koster mer for samfunnet å rydde opp etter en skadeflom enn å forebygge ved å bygge sikringstiltak mot vannmassene, fortsetter han.

Flomskringsarbeidet i Bismo

Flomskringsarbeidet i Bismo er godt i gang og forventes å være ferdigstilt ved utgangen av 2024. (Foto: NVE)

Godt i gang i Bismo

Sikringsprosjektet i Bismo er allerede godt i gang og forventes å være ferdig ved utgangen av 2024. Kostnadene vil ligge rundt 200 millioner kroner, noe som betyr at dette blir et av de største flomsikringsprosjektene i NVE noen gang. Bismo ble hardt rammet av høstflommen i oktober 2018 hvor 43 bolighus, et sykehjem, 32 næringsbygg og flere andre mindre bygg ble berørt.

Byggestart i 2025

I Vågåmo har NVE nylig avsluttet en mulighetsstudie sammen med Vågå kommune. Den omfatter sikring av Vågåmo sentrum mot flomskred og flom fra elvene Otta, Finna og Nugga. Målet er å ha planene klare for byggestart i 2025.

Flomsikringen av Otta sentrum i Sel kommune er delt i 4 deler hvor delene 1, 2 og 3 er ferdigstilt. Del 4 er under planlegging. Den omfatter sikring av sentrumsområdene mot flomvann fra Gudbrandsdalslågen, Ottaelva og Kleivrudbekken.

Sel kommune er i gang med reguleringsplanarbeidet for flomsikringen, mens NVE jobber med detaljprosjektering av tiltaket. NVE har som målsetting å starte bygging i 2025.

– Gjennom godt samarbeid med kommunene og god fremdrift i arbeidet fremover er det gledelig å vite at tettstedene Bismo, Vågåmo og Otta bli sikret mot fremtidens flommer, avslutter Kjetil Lund.