Vann inn og ut gjennom spesialdesignet pumpeutstyr

Intec Pumper AS har i snart 40 år sørget for at vann er blitt pumpet både ut og inn. I de senere årene har de også spesialisert seg på komplette pumpeløsninger for bruk i tunneldriving.

– Det hele startet da grunnlegger og daglig leder Ole Hellem fikk agenturet på pumper fra japanske Tsurumi på midten av 1980-tallet, sier Aleksander Stein, salgs- og markedssjef i Intec Pumper AS, da vi møter han ved selskapets hovedkontor på Vinterbro, noen mil sør for Oslo.

Her har selskapet 2000 kvm med lager, produksjonslokaler, verksted og kontorer. På vår guidede tur gjennom lokalene blir vi imponert over hvor mye de har «in house» og ikke minst antall enheter på lageret.

Annonse
Aleksander Stein med en av de minste pumpene Intec Pumper leverer. (Foto: Njål Hagen)

Aleksander Stein med en av de minste pumpene Intec Pumper leverer. (Foto: Njål Hagen)

– Vi har alltid hatt stort lager og har ca. 20 000 enheter på lager til enhver tid. Det gjør at vi kan serve kundene våre på veldig kort tid. Noe som har vært og er vår styrke, sier Stein.

Han tar ut en liten eske fra en av lagerreolene, og viser oss en av de minste pumpene de har. Dette er en sirkulasjonspumpe med kapasitet på noen få liter per minutt, og ment for bruk i private boliger.

Litt bortenfor står én av de største. Den får ikke plass i noen lagerreol, og står sammen med flere andre på hver sin pall på lagergulvet. Disse har en kapasitet på flere tusen liter per minutt.

– Vi leverer pumper til nesten alle bruksområder, sier Stein.

Han forteller at i starten var det nedsenkbare pumper det gikk i, og etter mye hardt arbeid de første par årene løsnet mot slutten av 1980-tallet. Da fikk Hellem avtale om å levere lensepumper til entreprenørselskapet Selmer i forbindelse med byggingen av kjøpesenteret Oslo City. Dette førte til at andre entreprenører fikk kjennskap til Tsurumi-pumpene, og salget økte betydelig.

Dette er blant de største Tsurumi-pumpene Intec Pumper leverer, og som har en kapasitet opp til flere tusen liter per minutt. (Foto: Njål Hagen)

Dette er blant de største Tsurumi-pumpene Intec Pumper leverer, og som har en kapasitet opp til flere tusen liter per minutt. (Foto: Njål Hagen)

Design og produksjon på huset

Etter hvert som salget økte, økte også antall ansatte, og da selskapet flyttet inn i lokalene på Vinterbro i 2001, ble Aleksander Stein ansatt.

I dag har selskapet 33 ansatte, hvor de fleste er tilknyttet Vinterbro, men også ved avdelingene i Bergen og på Biri.

– Jeg traff Ole en lørdag og vi ble enige om at jeg skulle komme innom på mandag for å snakke om jobb. Da samtalen var over, var jeg ansatt og har vært her siden, sier Stein.

Han er utdannet rørlegger, og begynte først å jobbe på lageret. Etter ett år på lageret, jobbet han to år som servicemekaniker, før han begynte med salg. Litt ut på 2000-tallet begynte Stein å intensivere arbeidet ytterligere inn mot anleggsbransjen, og spesielt utleie og tunnel.

Slede pumpe

Intec Pumper har spesialisert seg på slede til tunnel. Det er en slamcontainer med to stk. Tsurumi-pumper og PLS-styring (programmerbar logisk styring). Sledene produseres ved selskapet anlegg på Vinterbro. (Foto: Njål Hagen)

Han forteller at de har levert et stort antall stuff-pumper opp gjennom årene. Dette er lensepumper som brukes til å pumpe ut vannet som brukes under boring.

Sammen med selskapets interne ekspertise, bestående av ingeniører, har de designet og utviklet spesialpumper og utstyr for bruk på store og små tunnelprosjekter.

Dette er pumper og utstyr som brukes hvor det er behov for å både pumpe ut og inn store vannmengder.

Videreutviklet slede

Ytterligere utvikling av sleden. I bunnen av slamcontaineren er det montert en Tsurumi lensepumpe som gir vann til en «jetring». Denne har små dyser hvor vann pumpes ut med høyt trykk. Dette virvler opp slammet i bunnen av containeren, og gjør at slammet blir med vannet som pumpes ut. (Foto: Njål Hagen)

Slede og trykkøkningscontainer

– Det vi den senere tiden har levert en god del av er sleder, sier Stein.

Dette er enkelt forklart en slamcontainer med to lensepumper som har meier på undersiden. Meiene gjør at den kan trekkes inn og ut av tunneler ved bruk av hjullaster eller gravemaskin. Sledene produseres på bestilling, og spesialtilpasses kundens behov.

– Det er levert flere sleder til forskjellige tunnelprosjekter, og nå produserer vi sleder som skal til Rogfast-prosjektet, sier Stein.

Pumpene som monteres i sledene, tilpasses prosjektet hvor de skal brukes, og Stein viser oss en slede hvor det er montert to stk. 22 kW-pumper. Disse har hver en kapasitet på ca. 2700 l/min og 71 meter løftehøyde.

Til et annet prosjekt har de utviklet sleden ytterligere. I bunnen av slamcontaineren er det montert en «jetring». Denne har små dyser hvor vann pumpes ut med høyt trykk. Dette virvler opp slammet i bunnen av containeren, og gjør at slammet blir med vannet som pumpes ut. Vannet går så ut i slambasseng på utsiden av tunnelen. Deretter renses vannet, og fra renseanlegget kan vannet pumpes inn i Intec Pumpers egenutviklede trykkøkningscontainer, for så å bli pumpet tilbake i tunnelen for å bli brukt under boreoperasjonen.

– Ved å gjenbruke vannet på denne måten, reduseres behovet for å tilføre nytt vann betydelig. Dette er positivt både for miljøet og entreprenørens regnskap, avslutter Aleksander Stein.

Pumpestasjon

Intec Pumper er store på produksjon av pumpestasjoner, og alt bygges innendørs i verkstedhallen på Vinterbro – fra støping av såle, til snekring av bygget og alt av tekniske installasjoner og innredning. (Foto: Njål Hagen)

Murmansk havari

FØR: Intec Pumper leverte pumper for å pumpe havet tomt for vann rundt den russiske krysseren Murmansk da den skulle hugges. Prosjektet pågikk fra 2009 til 2012, og ble utført av AF Decom. (Foto: Kystverket)

Murmansk tomt for vann

ETTER: Slik så det ut da pumpene hadde tømt havet for vann, og arbeidet med å klippe opp krysseren kunne startes. (Foto: AF Decom)