Trebro gjenåpnes før den skal rives

Da det vil ta noe tid å få etablert ny bro som erstatning for Sletta bro, har Statens vegvesen funnet det forsvarlig å gjenåpne skogsveibroa for vanlig personbiltrafikk.

Statens vegvesen har vært åpne om at det har vært krevende å finne løsninger for overgangsbroa over E6 i Eidsvoll kommune, da det ikke er mulig å forsterke nåværende bro, ifølge en pressemelding.

Det jobbes for å finne løsninger for fagverksbroene i tre som Statens vegvesen har vedlikeholdsansvar for, som fortsatt er stengt eller har redusert belastning, etter at Tretten bro kollapset.

Annonse

I pressemelding 13. mars 2023 informerte Statens vegvesen om status for broa:

Fortsatt stengt for tunge kjøretøy

– Broa blir gjenåpnet med enveiskjørt trafikk, sentrisk kjøring og med største tillatte aksellast 4,5 tonn og en største tillatt totalvekt for kjøretøy på 7,5 tonn. Broa vil altså fortsatt være stengt for tunge kjøretøyer, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Sletta var opprinnelig bygd og godkjent for 10 tonn aksellast og en totalvekt på inntil 60 tonn.

Gjenåpningen skjer i løpet av neste uke når utstyr og skilting er på plass.

Broa må erstattes

– Broa må fortsatt erstattes da næringstransportens behov gjør at vi må ha en broløsning som gjør at den kan tåle den lasten som broa opprinnelig var dimensjonert for, sier Eiterjord.

Arbeidet med å forberede bygging av ny bro fortsetter som planlagt.

Trygg å bruke

– Vi understreker at broa er helt trygg for den belastningen som vi nå åpner opp for, avslutter Eiterjord.

Statens vegvesen jobber videre med løsninger for de øvrige broene som etaten har vedlikeholdsansvar for som fortsatt er stengt eller som har midlertidig nedsatt lastkvalifisering, og vil fortsette å informere så snart det er noe nytt knyttet til enkeltbroer.