HMS-uke i NCC setter sikkerhetskulturen på agendaen

Denne uken gjennomfører NCC sin årlige HMS-uke hvor alle ansatte i det nordiske konsernet deltar på ulike arrangementer. Målet med HMS-uken skal være å få inspirasjon, kunnskap og engasjement til å styrke sikkerhetskulturen ytterligere.

Det er 13. gangen NCC i Norge gjennomfører HMS-uke, og 8. gangen hele NCC-konsernet i fellesskap retter fokuset på HMS med en HMS-uke.

– Å bygge en sterk sikkerhetskultur handler om å jobbe med sikkerheten hver dag, hele året. Under HMS-uken rettes blikket på hvordan vi jobber i NCC og vi diskuterer helse og sikkerhet i det daglige arbeidet og går gjennom risikosituasjoner. Vi skal lære av de gode eksemplene og i tillegg å bli inspirert av våre kolleger, sier HMS-sjef Morten Larsen i NCC Infrastructure og landskoordinator for HMS i NCC i Norge, i en pressemelding.

Annonse

Gjennom en årrekke skal NCC ha jobbet systematisk, og med det oppnådd en arbeidsplass med en god sikkerhetskultur, hvor alle på bygge- og anleggsplassene sammen skal jobbe for at alle skal ha en trygg arbeidsdag.

– Vi inne i en positiv trend med tanke på utviklingen av antall personskader med fravær og har nådd en H1-verdi på 1,8 for de 12 siste månedene, fortsetter Larsen.

Erfaringsdeling

I løpet av uken vil ansatte i selskapet gjennomføre diskusjoner om sikkerhetskulturen og det arbeidet som gjøres hver dag. Det blir gjennomført forskjellige øvelser og gjennomgang av arbeidsoppgavene som gjøres i prosjektene.

I år skal det også legges stor vekt på ergonomi på arbeidsplassene, samt å dele erfaringer på alle typer hendelser gjennom Lessons Learned. Dette er et visualiseringskonsept der NCC-ansatte lærer god sikkerhetskultur av tidligere hendelser.

Sentralt i HMS-arbeidet står en del felles metoder sentralt for å skape økt sikkerhet. Sikker jobbanalyse (SJA), daglig sikkerhetsbrief, Time Out og Manager Safety Walk skal bidra til trygg utførelse av arbeidsoppgaver og involvering av alle ansatte i selskapets bygge- og anleggsprosjekter.

-Det jobber over 1600 personer i NCC i Norge. I tillegg har vi et stort antall underentreprenører og andre samarbeidspartnere som daglig utfører arbeid for NCC. Det gjør at vi gjennom HMS-uken får styrket samhandlingen og diskutert hvordan vi skal jobbe sammen for å styrke sikkerhetskulturen i vår virksomhet, avslutter Morten Larsen.