Har satt i gang forskningsprosjekt for Norsenga bro

Statens vegvesen har sammen med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) satt i gang et forskningsprosjekt for å få kunnskap om påvirkningen av fukt og temperatur på E16 Norsenga bro i Kongsvinger.

Norsenga var en av de 14 fagverksbroene i tre som ble stengt etter at Tretten bro falt ned 15. august i fjor.

Ifølge Statens vegvesen er det fukt og temperatur som har gitt en overbelastning av broa, og som gjør at Norsenga bro siden 15. september 2022 har hatt nedsatt lastbegrensning, og bare vært åpen for enveistrafikk med trafikkregulering.

Annonse

– Vi jobber også med å få på plass instrumentering av broa som kan gi verdifulle data for å overvåke påvirkningen av fukt og temperatur. Dette blir viktig for forskningsprosjektet og hva vi skal gjøre med broa, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Vil ta tid før det kan konkluderes

Dette er nybrottsarbeid som vil ta tid. Parallelt jobbes det med hvordan broa kan tåle høyere last.

– Vi har vært åpne om at det er krevende å finne en teknisk løsning for å utbedre broa. Dette gjelder både selve utbedringen, men ikke minst hvordan vi skal gjøre dette anleggsteknisk over jernbanespor som er trafikkert, sier Eiterjord.

Dette innebærer at trafikken over broa i alle fall vil bli regulert slik som nå frem til senhøsten i år.

– Vi må bare å beklage ulempene dette medfører for berørte trafikanter, men her må sikkerheten komme først. Det er viktig å understreke at broa er helt trygg for den lasten og trafikken som går over den nå, sier Eiterjord.

Om broa

Norsenga bro på E16 i Kongsvinger er en fagverksbro i limtre og stål. Den ble ferdigstilt i 2017 og er 94,5 meter lang. Broa har to kjørefelt, med gang- og sykkelvei. Den er fordelt på tre spenn og er fundamentert på spissbærende pæler i betong. (Kilde: Statens vegvesen)