Ytterligere satsing på arbeidstøy til kvinner

Flor ønsker å endre måten arbeidsgiverne prioriterer kvinnelige ansatte, og lanserer egen kolleksjon arbeidsklær tilpasset kvinner. Samtidig henter selskapet inn frisk kapital gjennom folkefinansiering.

Ifølge arbeidsklærprodusenten Flor fra Voss, må mange ta til takke med arbeidsklærne som arbeidsgiveren tilbyr, og hvor utvalget og størrelsene for ulike fasonger kan være begrenset. Nå vil selskapet endre måten arbeidsgiverne prioriterer de kvinnelige ansatte.

– Med en verden i endring, der tradisjonelle mannsdominerte yrker har flere kvinnelige ansatte, er det på tide at arbeidsgiver går i front og sikrer at kvinner får klær som passer, sier Kristin Lemme, daglig leder i Flor, i en pressemelding.

Annonse
Kristin Lemme, daglig leder i Flor, på standen under årets Arctic Entrepreneur.

Kristin Lemme, daglig leder i Flor, på standen under årets Arctic Entrepreneur. (Foto: Njål Hagen)

Et likeverdig tilbud

Arbeidsklær tilpasset menn er et problem for kvinnelige arbeidstakere i mannsdominerte yrker, ifølge Flor. Nå satser selskapet på synlighets- og håndverkerklær, og kan tilby arbeidsklær for kvinner til en enda større målgruppe.

– Flere kvinner må bruke herreklær uten kvinnelig passform. Dette kan føre til mistrivsel og ubehag i hverdagen. Plaggene er enten for store, strammer for mye på ulike steder, er for stive eller har feil passform. Flor ønsker å tilby fine og funksjonelle arbeidsklær til kvinner i aktive yrker, da må man starte med at arbeidsgiverne gir de ansatte et likeverdig tilbud, sier Lemme.

– I starten hadde jeg et brennende ønske om å tilby bedre arbeidsklær for kvinner i landbruket. Som bonde hadde jeg kjent dette på kroppen selv i mange år. Etter hvert ble jeg bevisst på at dette behovet også er stort i mange andre aktive yrker. Tiden er nå moden for å utvide sortimentet vårt, og å gå inn i nye bransjer, sier Lemme.

Folkefinansiering og forhåndstegning

I november vant Flor Nyskaperprisen 2022 fra Sparebankstiftinga Hardanger, og i januar ble Flor annonsert som en av tre norske vinnere av She’s Next – stipendet til Visa som går til kvinnelige gründere. Nå ønsker de at enda flere skal ta del i reisen videre.

Onsdag 12. april ble det åpnet for folkefinansierings-kampanjen via Folkeinvest, en uke før planlagt. Målet er å skaffe frisk kapital til å utvikle selskapet, ansette flere folk, og utvide produktsortimentet. Kampanjen ble åpnet en uke før planen, grunnet stor interesse for forhåndstegning, og 85 prosent av minstebeløpet i emisjonen allerede er hentet inn.

– Vi har satt oss som mål å hente 6,7 millioner kroner, og har behov for mange små og store investorer. Under forhåndstegningen har vi allerede fått med oss over 150 investorer, og mye positiv oppmerksomhet knyttet til Flor, noe som bekrefter at andre har tro på konseptet vårt, og at vi vil lykkes med finansieringen, sier Lemme.

– Det er verdipapirforetaket Folkeinvest som tilrettelegger for emisjonen, og det er som regel oppstarts- og vekstselskap som henter kapital gjennom Folkeinvest. Investering i slike har høyere risiko enn etablerte selskap som er notert. Samtidig får man mulighet til å kjøpe aksjer tidlig, og dermed få stor gevinst på lang sikt om selskapet lykkes med sine planer. Noe Flor selvsagt har ambisjoner om, avslutter Kristin Lemme.