Nå starter vårrengjøringen av europa- og riksveiene

Statens vegvesen starter den årlige vårrengjøringen av europa- og riksveiene denne uken. Jobben skal være ferdig til 17. mai.

Statens vegvesens driftsentreprenører går grundig til verks med vårrengjøringen.

De feier og spyler veibane, gang- og sykkelveier, rekkverk, skilt, og leskur, og vasker skilt og andre tekniske installasjoner, med andre ord hele riksveinettet og alle installasjonene langs veien. I tillegg plukker de søppel langs europa- og riksveiene.

Annonse

Vær oppmerksom

− Det betyr at trafikantene må være forberedt på at det jobber folk på og langs veien. Vårrengjøringa er viktig for å ta vare på utstyret og verdiene vi har langs veien, og for lufta og miljøet. Vær oppmerksom på skilting og vis hensyn, slik at mannskapet til entreprenøren kan jobbe trygt, sier Bjørn Inge Stefferud Holter i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Vasker tunnelene

Vårrengjøringen innebærer også en grundig vask av tunnelene. Der samler det seg mye støv og skitt, som må fjernes for at tunnelene skal være trygge å kjøre i, ifølge veivesenet.

− Vi vasker støv og skitt fra lys, skilt, tak og vegger i tunnelene. Det gir bedre sikt og forlenger levetiden til avansert, teknisk utstyr vi har i tunnelene, forteller Holter.

Der det er gode omkjøringsmuligheter, blir tunnelene helt stengt når vaskingen pågår. I de andre tunnelene blir det kolonnekjøring og trafikantene må vente på ledebil.

Dette skjer i hovedsak på kvelder og netter, når det er lite trafikk.

Les også: Sanntidsovervåker tunnelvask

Travle trafikanter

Statens vegvesen presiserer at sikkerheten til de som jobber på og langs veien er viktig, også under vårrengjøringen. Når det er nødvendig, blir det derfor lavere fartsgrense eller litt ventetid.

− Vi skjønner det kan være irriterende når du har dårlig tid og skal rekke noe. Men de som har veien som arbeidsplass, gjør en viktig jobb på vegne av oss alle for at vi skal komme trygt og godt fram. De skal selvsagt ha trygge arbeidsforhold. Har du noe du skal rekke, må du sjekke trafikkmeldinger og alltid planlegge med litt ekstra kjøretid, oppfordrer Bjørn Inge Stefferud Holter.