Anleggsbransjen berøres av streiken

Søndag ettermiddag brøt LO forhandlingene med arbeidsgiverne i NHO om årets lønnstillegg, og tar ut 23 000 medlemmer i streik. Flere selskaper i anleggsbransjen blir berørt.

I et mellomoppgjør forhandles de fleste avtalene mellom NHO og LO/YS samlet, og det forhandles på hovedorganisasjonsnivå, og samlet forhandler NHO med rundt 130 overenskomster med LO og 50 med YS.

LOs krav er en økning i reallønna, det vil si at lønningene må øke mer enn prisene, samt et ekstra tillegg for lavtlønte.

Annonse

Bedriftene ville ikke innfri LOs krav i lønnsoppgjøret. Mandag ble det storstreik.

Forbundsleder i Arbeidsmandsforbundet, Anita Johansen, er med i LOs forhandlingsdelegasjon. Hun er skuffet over at partene ikke klarte å komme i mål.

– Men vi kan ikke akseptere at de som tjener minst nok en gang skal bli taperne. LOs representantskap var helt tydelige på at vi skal ha en reallønnsvekst, og da må vi få det for alle gruppene våre, sier hun i et intervju med FriFagbevegelse.no.

Asfaltarbeid og veivedlikehold og service- og vedlikehold

Det er medlemmer på to overenskomster som er tatt ut i streik i Arbeidsmandsforbundet: Asfaltarbeid og veivedlikehold, og Service- og vedlikehold.

Det er 771 medlemmer på asfaltarbeider og veivedlikehold som går ut i streik, mens tallet for Service- og vedlikehold er 977.

På asfaltarbeid og veivedlikehold jobber blant annet asfaltleggere og brøytebilsjåfører. Asfaltsesongen sørpå er akkurat i gang, og der vil det ikke legges en meter asfalt av medlemmer i streik.

Vårrengjøring av gatene, med feiing og grøfterens, vil også stoppe opp. Og områder der våren enda ikke har kommet kan rammes av streiken ved manglende brøyting og strøing av veiene.

Forbundet har om lag 2200 medlemmer totalt på overenskomsten. Men har valgt å ikke ta ut alle.

– Det vil fortsatt være ansatte som kan dra ut på uforutsette hendelser for å holde veiene åpne, sier forbundssekretær Frode Engen.

Veidekke Industri, Presis Vegdrift og Velde Asfalt

Ifølge FriFagbevegelse.no er aller flest tatt ut i streik fra Veidekke Industri, drøye 420 medlemmer. I Hamar og Trondheim er det tatt ut 36 medlemmer på hvert sted, i distrikt Østfold/søndre Akershus 25 og i Steinkjer 19.

Presis Vegdrift er den bedriften der det er tatt ut nest flest med 80 medlemmer, og i Velde Asfalt er det tatt ut 73 medlemmer.

I Presis Vegdrift er det tatt ut 15 i avdeling Bergen, 12 i avdeling Stavanger og 9 i avdeling Arendal og det samme i avd. Kaupanger.