Volvo Maskin flytter til Drøbak

Volvo Maskin AS har nylig signert en leiekontrakt på et nytt moderne lager- og verkstedbygg på rundt 12 000 kvm i Oslo Logistikkpark Drøbak.

Volvo Maskin AS og Fabritius har etter en god og grundig samarbeidsperiode landet på et prosjekt som vil gi Volvo Maskin de rammevilkårene de trenger rundt arealer for videre vekst. Bygget blir skreddersydd etter Volvos behov, ifølge en pressemelding.

Anlegget vil være et moderne lager-, kontor- og verkstedbygg og ha en miljøprofil med BREEAM-klassifisering. Det er også planlagt solcelleanlegg på taket.

Annonse

A Bygg Entreprenør skal stå for oppføringen av bygget.

– Vi er svært glade for å ha få denne avtalen på plass. Anleggsmaskinbransjen står foran en dramatisk teknologisk utvikling i årene som kommer med elektriske drivlinjer og nye IT baserte tjenester. Et sentralt plassert og moderne hovedanlegg for Norge vil sikre både effektiv logistikk og mulighet for å rekruttere kompetente medarbeidere, sier Arne Knaben, daglig leder i Volvo Maskin.

Anlegget skal stå ferdig mot slutten av 2024.

Oslo Logistikkpark Drøbak er en moderne lager- og logistikkpark under utvikling med netto 477 mål tomt. Eiendommen ligger like ved nedkjøringen til Oslofjordtunellen og med kort avstand til E6. Plasseringen tett på hovedfartsårer og nærhet til Oslo, skal gjøre dette området godt egnet til store utviklingsmuligheter innen lager- og logistikk. Det planlegges for drøye 190 000 kvm med lagerbygg når området er ferdig utviklet.  Med Volvos anlegg er det nå inngått avtaler på i overkant av 60 000 kvm i parken.