Tilbake bak rattet i brøytebilen

Arne Aas solgte seg ut av anleggsgartnerfirmaet han var med på å starte for snart 20 år siden. Nå er han tilbake der han startet som 16-åring, nemlig å rydde snø i Follo.

Vi møter Arne Aas på sørsiden av Nordbytunnelen, på grensen mellom Frogn og Ås kommune i Viken, på en av de mer snøfulle dagene på Østlandet tidligere i år. Snøen laver ned og har gjort det flere dager i strekk.

For Aas og kollegaene, som brøyter og salter E6 sør for Oslo på oppdrag for Mesta, har det vært mer eller mindre kontinuerlig jobbing i flere dager. Det må til for å holde motorveien farbar og så sikker som mulig for de veifarende.

Annonse

Med en gjennomsnittstrafikk på opp mot 55 000 kjøretøy i døgnet, er E6 fra svenskegrensen til Oslo én av de mest trafikkerte veiene i Norge. I tillegg til vanlig personbiltrafikk, er strekningen viktig for næringstrafikken både inn og ut av landet, og for lokalt næringsliv i regionen.

Brøyting E6

: E6 mellom Oslo og svenskegrensen er blant de mest trafikkerte strekningene i Norge. Når Aas og kollegaene jobber med å holde veien farbar blir det fort lange køer. (Foto: Njål Hagen)

Brøyting i blodet

Det var ved årsskiftet Arne Aas endret tittel fra bedriftseier til brøytebilsjåfør. Han har riktignok etablert et nytt selskap, Arne Aas AS, men foreløpig er det bare én ansatt, han selv.

– Jeg fant ut at skulle jeg gjøre noe annet, så måtte det bli nå. Blant annet med tanke på alder (52 år. Red. anm.) og at jeg etter hvert har funnet ut at jeg ikke trivdes så godt med å jobbe på store anlegg i Oslo, sier Aas.

Selskapet han var medeier i, Uteanlegg AS, ble etablert i 2005. Før det hadde Aas, som er utdannet anleggsgartner, allerede samarbeidet i fem år med Erlend Høyem, og sammen etablerte de anleggsgartnerfirmaet som teller 25 ansatte, og omsatte i 2021 for litt i underkant av 50 millioner kroner.

– Det måtte bli brøyting, det ligger nemlig i blodet. Både morfar og en onkel drev med brøyting da jeg vokste opp. Da jeg ble 16 år og fikk traktorlappen, begynte jeg å brøyte med reservetraktoren, en Ford 4000, ved siden av skolegangen, sier Aas.

Selv om han sier at han er tilbake til å drive med brøyting, så forteller han at han egentlig har drevet med det i en eller annen form hele tiden fra han var 16 år. Etter noen år med videreutdanning, blant annet som anleggsgartner, overtok han brøytekontraktene etter morfaren i 1995. Og i alle årene som medeier i Uteanlegg var han involvert i brøyting da selskapet hadde mange brøyteavtaler i Follo-regionen.

Bak rattet

Arne Aas stortrives bak rattet i Mercedesen, men han kommer til, ifølge han selv, å trives enda bedre når han får den nye Scania R660. (Foto: Njål Hagen)

Ny Scania på vei

På slutten av fjoråret kjøpte han brøytebilen han nå bruker. 2016-modellen Mercedes-Benz Arocs 3258, 8×4, tridem, har tidligere gått for Vaktmesterkompaniet, og var ferdig rigget som brøytebil.

Aas har bestilt ny brøytebil, en Scania R660, 8×4, tridem, med krokpåbygg. Den skal etter planen leveres i mars.

Aas kjører på oppdrag for kollegaen Tor Kongsten, som har avtale med Mesta, og som har ansvaret for roden fra Mosseporten til Nordbytunnelen.

De er til sammen tre biler som kjører samtidig. Aas og Kongsten brøyter selve kjørebanen, mens en tredje bil tar seg av på- og avkjøringsramper.

– Vi bruker én og en halv time på gjennomkjøring av hele roden, sier Aas. Han forteller at selv om de kun kjører i 40 km/t går det mye diesel med to skjær i bakken og en saltspreder.

– Det går med et sted mellom sju og åtte liter per mil, sier han.

Vi sitter på med Aas under hele turen tur-retur Nordbytunnelen–Mosseporten, og får et innblikk i hvordan det er å sørge for å holde motorveien farbar.

Akkurat da vi er med, skjer det ingenting uforutsett, og det hører med til sjeldenhetene forteller Aas oss. Det skjer nemlig veldig ofte at bilister, i både små og store kjøretøy, prøver å komme seg forbi brøytebilene. Det være seg via av- og påkjøringsrampene, eller ved å presse seg mellom brøytebilene.

At Arne Aas er tilbake der han hører hjemme er ikke vanskelig å se. Det er tydelig at han stortrives bak rattet i brøytebilen.

På spørsmål hva han skal gjøre når brøytesesongen er over, svarer han at da skal den nye Scaniaen brukes til utkjøring av kalk på oppdrag for Råde Mølle. I tillegg er han i dialog med en lokal entreprenør om å frakte masser.

Brøyting E6 mye trafikk

Det er ikke bare på fjellovergangene det kan være vanskelige kjøreforhold. På E6 syd for Oslo er gjennomsnittstrafikken opp mot 55 000 kjøretøy i døgnet, og det blir fort trafikkork når noe skjer. (Foto: Njål Hagen)

Driftskontrakt Østfold og Follo:

  • Mesta vant den store kontrakten om driften av riksveinettet i Østfold og Follo i konkurranse med fire andre entreprenører. Kontraktssummen er på 463 millioner kroner.
  • Driftskontrakten omfatter 470 kilometer vei totalt, hvorav 56 kilometer er gang- og sykkelvei. I tillegg inngår drift og vedlikehold av blant annet tunneler, bruer, raste- og døgnhvileplasser, kontrollplasser, store grøntanlegg og sedimentasjonsbassenger.
  • Kontraktområdet omfatter kommunene Fredrikstad, Frogn, Halden, Indre Østfold, Marker, Moss, Nordre Follo, Lillestrøm, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Vestby og Ås.
  • Klimaet i kontraktsområdet er både variert og utfordrende. Dette gjelder spesielt på vinterstid, siden veiene som går langs Oslofjorden har tilnærmet kystklima mens andre veier har mer innlandsklima.
  • Østfold-Follo-kontrakten gjelder fra og med 1. september 2022 til og med 31. august 2027, med mulighet for tre års forlengelse. (Kilde: Statens vegvesen og Mesta)