Skifter navn til Allgrunn

Grunnentreprenøren Anlegg Nordvest skifter navn til Allgrunn.

– Det nye navnet Allgrunn spiller på vårt tjenestetilbud «alt innen grunnarbeid», og på «vår måte» å drive selskapet på som skal gi kundene all grunn til å velge oss, sier Tarjei Rødset, en av initiativtakerne bak Allgrunn, i en pressemelding.

Tre-i-en

Allgrunn er et samarbeidsprosjekt mellom de tre grunnentreprenørene på Nord-Vestlandet – ACO Anlegg, Busengdal og Opshaug. Selskapet tilbyr del- eller hovedentrepriser innen grunnarbeid til byggherrer i det offentlige og private.

Annonse

– Tanken bak etableringen var ønsket om å ha et mer relevant tilbud på mellomstore og store prosjekter – også utenfor egen region. Gjennom å samle ledende lokale grunnentreprenører i et arbeidsfellesskap ønsker vi å utforske mulighetsrommet som oppstår ved å forene krefter i én sterk regional aktør, sier Rolf Anders Håberg, daglig leder i Busengdal.

Allgrunn har allerede vært delaktig i flere spennende prosjekter:

  • Subsea 7, hovedentreprise på masseutskiftning, opparbeiding av tomt, teknisk anlegg og grunnarbeid for fabrikk.
  • Nordøyvegen, største underentreprenør for Skanska Norge ved bygging av Nordøyvegen.
  • Ørskogfjellet, etablering av forbikjøringsfelt E39/E139 Ørskogfjellet. Byggherre Statens Vegvesen.

God alene, best sammen

– Allgrunn er en uavhengig aktør, med korte beslutningslinjer og effektive systemer. Dette gjør at vi kan snu oss fort og utvise høy fleksibilitet i prosjektene. Høy vilje til samarbeid, effektiv erfarings- og kompetansedeling samt en komplett maskinpark legger premissene for en aktør med forutsetninger for å være dominant regionalt og anerkjent nasjonalt, sier Thorstein Sten Gjerde, daglig leder i Opshaug.