Mesta kjøper seg inn i svensk teknologiselskap

Mesta ønsker digitalisering for å bruke ressursene smartere, og kjøper ti prosent av det svenske veiteknologiselskapet Klimator.

Klimator er et svensk softwareselskap som utvikler teknologi for prognose for kjøreforhold på vei.

– Mesta har stort fokus på digitalisering og har mål om å redusere miljøkonsekvenser, bruke ressursene smartere og øke kvaliteten. Vi kjenner Klimators teknologi som kunde og ønsker å bidra til å videreutvikle den. Derfor er det helt naturlig å gå inn også på eiersiden, sier konsernsjef i Mesta, Marianne Bergmann Røren, i en pressemelding.

Annonse

Teknologi og bærekraft

Klimator har veiteknologi basert på sensorer, store mengder data, maskinlæring og regelbaserte algoritmer.

Klimator har blant annet utviklet Road Status Information (RSI), en software for vinterveivedlikehold. Med stordata, AI og maskinlæring skapes det lokale føreprognoser og anbefalte vintertiltak som brøyting, salting, strøing etc. opptil 18 timer fram i tid.

– Vi vedlikeholder over 21 000 kilometer vintervei. Vi ser store muligheter i denne teknologien fordi den kan både bidra til økt sikkerhet og framkommelighet for trafikantene, samtidig som vi får økt bærekraft gjennom å redusere bruken av salt og kjørte kilometer, sier Kristin Folge, konserndirektør for drift og vedlikehold i Mesta.

Felles interesser

Mesta har siden 2020 testet ut løsningen i flere prosjekter og inngikk i desember i 2022 en fireårig avtale med selskapet for bruk i alle relevante kontrakter innen drift og vedlikehold.

– Vi er svært tilfredse med å få en ekspert på veivedlikehold som Mesta er, inn på eiersiden, Vi får nå inn Mesta som en av våre større aksjonærer. Det er særdeles oppmuntrende at Mesta, som både er en innovativ og verdifull kunde, også invester i Klimator og vår teknologi, sier Patrik Simson, administrerende direktør i Klimator.

Simson mener Klimator og Mesta har store felles interesser i å lede digitalisering av veivedlikeholdet videre.