Kraftig økning i antall konkurser

Konkursstatistikken for februar preges av et betydelig hopp innen bygg og anlegg. Dette bryter med den stabile utviklingskurven de siste to årene.

Ifølge en melding fra Creditsafe gikk 328 norske selskaper konkurs i februar. Det gir en økning på 35 prosent sammenlignet med 243 konkurser i samme måned i fjor. De nyeste tallene viser at man nå ligger mer eller mindre på samme nivå som i starten av 2020, og hvis trenden holder seg vil 2023 bli et rekordår på konkursfronten.

– Vi har sagt lenge at vi vil komme til å få en justering tilbake mot et normalnivå. Med fare for å gjenta meg selv skyldes denne konkursøkningen rett og slett at næringslivet har fått juling over lang tid nå, med flere eksterne faktorer som har preget både samfunnet og næringslivet, sier Per Fjærestad, daglig leder i Creditsafe Norway, i en pressemelding.

Annonse

– Mange har holdt ut lenge, men nå begynner vi å se slitasjen fra alle smellene vi har fått, tilføyer han.

Les også: Flest konkurser i bygg og anlegg i 2022

Kraftig konkurshopp innen bygg og anlegg

Den mest iøynefallende utviklingen i februar kommer i form av et kraftig konkurshopp innen bygg- og anleggsbransjen.

Mens bransjer som servering og detaljhandel har svingt kraftig de siste årene – i tråd med nedstengninger, gjenåpninger og nye kriser – har utviklingskurven innen bygg og anlegg holdt seg stabilt på nivå med den generelle konkursutviklingen.

I februar er det derimot et brudd fra denne trenden, og en kraftig økning i antall konkurser, sammenlignet med fjoråret.

Les også: Vedum skuffet entreprenørene

Totalt gikk 86 selskaper i de to bransjekodene «oppføring av bygninger» og «spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet» konkurs. Det tilsvarer en økning på hele 51 prosent – betydelig høyere enn den generelle økningen på 35 prosent.

Dette tallet trekkes i stor grad opp av førstnevnte kategori, oppføring av bygninger, som økte med hele 105 prosent – fra 20 konkurser i februar i fjor til 41 konkurser i år.

– Vi skal nok være forsiktige med å kalle det en overraskelse, for dette er en bransje som har hatt det tøft en god stund, men det er utvilsomt et betydelig avvik fra «normalen» vi har sett de seneste årene, poengterer Fjærestad.

– Dette er jo også konkurser i selskaper med relativt høy omsetning, og mange ansatte, og vil dermed påvirke mange.

I de øvrige bransjene som tradisjonelt troner på konkurstoppen er det en økning på 56 prosent i agentur- og engroshandel (14 konkurser), 38 prosent i detaljhandel (33 konkurser) og 36 prosent innen serveringsvirksomhet (38 konkurser).