Vårens VA-messer nærmer seg

I mars reiser mange av Norges ledende VA-leverandører igjen på messe i Kristiansand, Bergen, Oslo og Trondheim for å møte interessenter og vise frem de siste nyhetene på VA-markedet.

VA- og VVS produsentene VVP, som er arrangør av messene, har også med seg Sjur Tveite på årets runde, daglig leder for Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.

Med utfordringene bransjen står foran, skal det nye vannsenteret være et sted for opplæring, forskning, utvikling og utprøving av framtidens vanninfrastruktur, med fokus på ledningsteknologi og etterslep knyttet til investeringer og vedlikehold. Dette sier Tveite, i en pressemelding, om deltakelsen:

Annonse

– VA-infrastruktur og bygg for opplæring, demonstrasjoner og uttesting er nå under etablering på Ås. Det klargjøres for de første leveransene fra senteret over sommeren og vi ser derfor stor nytte i å delta på årets VA-messer. Her møter vi sentrale brukere fra kommunene og leverandørsiden, og jeg ser fram til å gi en rykende fersk oppdatering under seminaret.

Ønsker å være en komplett messe

Ifølge pressemeldingen har VA-messene som målsetting å være en mest mulig komplett messe for de besøkende. Derfor åpnet VVP i år også for utstillere som ikke er medlem av VVP. Basal, som også er en betydelig bidragsyter til vannsenteret på Ås, heiv seg raskt med sammen med sine over 20 produsenter og utsalgssteder.

– Det er første gang Basal med sine eiere deltar på VA-messene, og vi har mye spennende på gang som vi ønsker å vise frem. På denne arenaen får vi møte både leverandører, samarbeidspartnere, kunder, byggherrer og andre aktører for å diskutere løsninger og konsepter som fremmer trygge, driftssikre og miljøvennlige VA-løsninger for fremtiden, sier Geir Sogge Johnsen, administrerende direktør i Basal.

Lokal forankring

Han trekker også frem at Nasjonalt senter for vanninfrastruktur er et positivt bidrag for å belyse og øke kompetansen på drift og vedlikehold på VA-nettet.

Andre nye utstillere i år er Olimb Rørfornying, KZ handels, Lobe og Holte. Det står også flere seminarer med lokal forankring på årets program, herunder fra Drammen kommune, Sweco og Kristiansand kommune. De tar for seg dagsaktuelle temaer for bransjen.

For mer informasjon om program og utstillere, se www.vamessene.no.