SmartMEF-bruker nr. 800

K. Volden Transport AS fra Fitjar på Stord, tok nylig i bruk SmartMEF og ble med det bruker nr. 800 av HMS/KS-systemet.

MEF anbefaler sine medlemsbedrifter å ta i bruk SmartMEF, det nye HMS/KS-systemet som erstatter KSMEF. Fra 31. mars vil det ikke lenger være mulig å opprette nye prosjekter i det gamle KSMEF-systemet.

Volden Transport AS har fulgt denne oppfordringen, og nå i februar ble de bruker nr. 800. Entreprenørselskapet fra Fitjar har 12 ansatte, totalt ca. 20 maskiner og lastebiler og utfører oppdrag innen vei, VA, massetransport og grunnarbeider.

Annonse

Les også: SmartMEF – lurt å komme i gang

SmartMEF-bruker nr. 800 ble markert med kake som Audun Ueland, faglig rådgiver i MEF Region Vest, hadde med. F.v. Kenneth Fitjar Bremskau, Ingrid Eidet og Kjell-Ove Koløen. (Foto: Audun Ueland/MEF)

Overordnet system

SmartMEF er et system som passer både for små og store bedrifter, og er et steg inn i fremtiden for å kunne ha et overordnet system i bedriften, styre prosjekter og dele informasjon, alt med tanke på Kvalitet og HMS.

SmartMEF inneholder et stort mal-bibliotek med dokumenter, rutiner og skjemaer. Her ligger det blant annet samsvarserklæringer mot internkontroll, sentral godkjenning, Miljøfyrtårn, ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

Med mulighet til å tilpasse denne dokumentasjonen til slik bedriften har det, blir veien til sertifisering/godkjenning lettere. Men det holder ikke bare å tilpasse dokumentasjonen; systemene må også implementeres ut i bedriften om det skal ha en god verdi.

Det er Smartdok som er leverandør av SmartMEF-plattformen, men MEF skal fortsatt vedlikeholde og videreutvikle SmartMEF, både når det gjelder løsninger, rutiner og skjemaer.

(Foto: Audun Ueland/MEF)