Skyter ned snø for å forhindre skred

Som et ledd i å forhindre skred på riks- og europaveiene, skyter Statens vegvesen ned snø på fjellet. Se video her.

– Det kan nok kanskje både se og høres voldsomt ut. Men vi kan forsikre om at dette er helt udramatisk, og at det skjer under fullt ut kontrollerte og forsvarlige former, presiserer teknisk byggeleder høyfjell i Statens vegvesen, Johannes Soldal Måge.

Videoen viser ei kontrollert nedskyting av snøskavler ved Yngnesdal på rv. 13 Vikafjellet.

Annonse

Videoen viser altså ikke et skred, men tvert imot noe Statens vegvesen gjør for å hindre og forebygge skred.

– Vi gjør en kontrollert nedskyting for å ha kontroll på snøskavlene. Dette er helt vanlig, og noe vi gjør på både rv. 13 Vikafjellet og rv. 7 Hardangervidda. Av sikkerhetshensyn må vi stenge veien mens nedskytingen pågår, og veien er stengt mens vi rydder vekk snøen etterpå. Det er altså en kontrollert og planlagt stenging vi gjør for å sørge for mest mulig oppetid og forutsigbar framkomst for trafikantene, sier Måge.

Her ryddes snøen bort etter en kontrollert nedskyting på rv. 7 Storlia på Hardangervidda. (Foto: Jens Øyen Tveit, Statens vegvesen)