Gamle slitere får nytt liv med Cat Rebuild

Siden 1980-tallet har mange tusen Cat-maskiner verden over fått forlenget levetid gjennom Cat Rebuild. Maskinoverhalingsprogrammet har fått fornyet aktualitet med tanke på vår tids fokus på bærekraft og gjenbruk.

Caterpillars maskinoverhalingsprogram begynte med oppussingen av en Cat D11 doser på begynnelsen av 1980-tallet. Siden den gang har ca. 25 000 Cat-maskiner gjennomgått forskjellige nivåer av overhaling.

– Alle Cat-maskiner er bygget for mer enn ett liv, sier Ole Anders Nygaard, salgs- og produktsjef deler og service hos Pon Equipment.

Annonse

Han forteller at ved å utføre maskinoverhaling kan maskinen få både to og tre liv, og kjøres 70 – 80 000 timer før de må pensjoneres.

Oppetid er viktig

– Allerede ved salgstidspunktet kan kunden og vi legge en plan for videre liv for maskinen. Første steg er en serviceavtale som varer for eksempel helt opp til 25 000 timer, sier Nygaard.

Ved en slik avtale overlater kunden reparasjon og vedlikehold i henhold til inngått avtale til Pon Equipment.

– På denne måten forsikrer vi oss at maskinen følger Cats serviceintervaller, programvareoppdateringer og retningslinjer som vil sørge for maks oppetid på maskinen, sier Nygaard.

Helt essensielt for å få et langt og forutsigbart liv er de olje- og væskeprøvene som tas ved hvert servicebesøk. Disse forteller mye om maskinens tilstand, noe som gjør at Pon kan avdekke unormal slitasje på motor, og andre drivverks-komponenter på et tidlig tidspunkt og dermed forberede tiltak. Da kan man planlegge tiltak og unngå unødvendig driftsstans.

– Så ved å vedlikeholde rimeligere deler kan man forebygge alvorlig slitasje på mer kostbare motordeler og -komponenter, sier Nygaard.

Han forteller at det å reagere tidlig på indikatorer og avvik fra historiske data, inspeksjoner, varsler, resultater fra oljeanalyser osv. er nøkkelen for å holde maskinen i gang til lavest mulig kostnad.

UNDER: Doseren ble plukket helt ned i forbindelse med overhalingen. Det som ble gjort var: Motoren ble tatt ut og overalt. Motorblokka vasket og kontrollert i henhold til Caterpillars strenge guidelines. Kamakslingen og topplokket ble byttet. Stempler, foringer og lager ble byttet. Veivakselen ble polert og kontrollert. Transmisjonspumpa ble overhalt. Slanger, ledningsnett og rør ble byttet ut med nye. Pivotaksling og midtstokken ble overhalt. Løpehjul ble byttet og belterammer og oppheng til løftesylinder overhalt. Radiatoren ble også byttet. (Foto: Pon Equipment)

Fire nivåer

Pons maskinoverhalingsprogram består av fire nivåer. Første nivå er enkelt og greit å kjøre diagnosetester for å avdekke helsetilstanden på maskinen.

Dette gjøres ute på anlegget til kunden og maskinen må ikke tas inn på verksted. På bakgrunn av testene avdekker man hva som bør eller må gjøres. Gjennomgangen av testen og fremtidige tiltak blir da et samarbeid mellom Pon og kunden.

Neste nivå er overhaling av komponenten eller komponentene for å gi maskinen et forlenget livsløp. Dette er et kostnadseffektivt alternativ som gjenoppretter til «som ny», og som skal øke ytelsen og redusere drivstoff- og oljeforbruk. Overhalingen skjer ut fra nøye beskrevne prosedyrer fra Caterpillar slik at man vet om komponenten kan overhales eller må skiftes.

På nivå tre og fire skiftes slitedeler på bakgrunn av det man har funnet ut tidligere.

Dersom slitedelene i komponenten ikke tilfredsstiller de kriterier som er gitt så må den skiftes. Da har man som regel to alternativer – nemlig skifte den i en Reman del (Reman står for remanufactured, altså overhalt), eller skifte den i en helt ny komponent. Dette kan bli alternativet selv om komponenten kan overhales. Men da er det en følge av tiden man har til rådighet.

Overhalingsprogrammer

– Når en kunde for eksempel ønsker å ha en maskin i 25 000 timer, inngår vi en fullserviceavtale hvor kunden får en servicepris per kjørte time, sier Nygaard.

Han forteller at prisen er basert på mange års erfaring med de forskjellige maskinene og de enkelte komponentene.

Caterpillar har faste eller anbefalte skiftintervaller på sine komponenter. Være seg det er en turbo, sylindere, transmisjoner, sirkelbord på veihøvel eller akslinger.

Ved å tegne en serviceavtale så får Pon løpende tilbakemeldinger fra sine mekanikere gjennom digitale plattformer og SOS oljeprøver om maskinens tilstand på nevnte intervaller. Dette gjør at mekanikerne ved behov kan planlegge skifte eller overhaling i samråd med kunden for å unngå uforutsette driftsstopp. Ifølge Nygaard vil kunden spare penger ved å inngå en fullserviceavtale uansett, men spesielt om man planlegger å beholde maskinen gjennom flere livsløp.

I tillegg til de fire nivåene, deles overhalingsprogrammet opp i ytterligere program. Disse er CCR – Cat Certified Rebuild, CPT – Cat Power Train Rebuild og CMCR – Cat Component Rebuild.

CCR er den mest omfattende, her plukkes hele maskinen ned og bygges opp igjen med nye deler og lakkeres, og maskinen fremstår som ny. Kanskje enda bedre da den også får nyeste programvare.

CPT består av full oppbygging av drivlinjen. Her overhales alt fra motor og helt ut til hjulene. Det inkluderer motor, transmisjon, converter med kjølesystem, radiator, slanger med klemmer og kjølere til transmisjon/converter. I tillegg er det akslinger, differensial, finaldrev og bremser.

I Norge er dette den overhalingen som er mest etterspurt.

CMCR er mer en komponentoverhaling på for eksempel motor, hydraulikkomponenter, transmisjon- og convertere. Ofte har vi mange av disse komponentene ferdig overhalt eller de kan skaffes som Reman artikler for at nedetiden skal bli kortest mulig.

Prosessen

– Typiske maskiner som inngår i Cat Rebuild er større maskiner som tipptrucker fra modell 770 og oppover i størrelse, og gjerne større hjullastere fra modellen 980. Men vi kan ved behov sette opp forslag for alle maskiner som veihøvler, doser, mindre hjullastere og gravere, sier Ole Anders Nygaard.

Han forklarer at når en maskin skal inn til rebuild så nedsettes en faggruppe bestående av representanter fra verksted, SOS oljelabb, delelager, finans mfl. Disse gjennomgår hele prosessen og avgjør når, hvor og hvordan.  Antall deltakere i gruppen er avhengig av omfanget på rebuildjobben.

– Ulike finansløsninger er naturlig å ta hensyn til da en rebuild kan beløpe seg til store summer, avhengig av hvor omfattende den er. Her har Pon og Cat Finans samarbeidet tett for å finne gode løsninger nettopp for kunder som kan ha behov for finansiering av oppgraderingen, sier Nygaard.

Når det er avgjort hvor stor rebuild maskinen skal gjennomgå, fremskaffes alt av komponenter som skal skiftes, og gjøres klart til dagen maskinen kommer til verkstedet. Dette for å være sikker på at det ikke blir unødvendige forsinkelser på grunn av manglende komponenter.

ETTER: I tillegg til overhaling og bytting av komponenter, ble doseren lakkert og fremstod som ny da den ble tilbakelevert kunden. Klar for ytterligere 12 000 timer. (Foto: Pon Equipment)

Bærekraft

– I tillegg til våre elektriske maskiner, er Cat Rebuild et annet bærekraftig produkt fra Pon Equipment, sier Heidi Østerlie, markedssjef i Pon Equipment.

Den norske Cat-forhandleren var tidlig ute med å bygge en batterielektrisk gravemaskin, under betegnelsen Z-line. Tidligere ble dieselmotorene fra disse maskinene gjerne brukt i andre maskiner som skulle overhales. Caterpillar leverer nå maskiner som skal bygges om til Z-line-maskiner uten motor. De to modellene som foreløpig tilbys veier henholdsvis 12 og 25 tonn.

På spørsmål om hvordan en rebuild kan defineres som bærekraftig, svarer Østerlie at man ved å gi en maskin både to og tre liv bidrar til redusert forbruk av stål og andre råvarer.

Det viser seg også at i gjennomsnitt gjenbrukes 65 prosent av delene når en maskin overhales. I tillegg er det et “kortreist” alternativ til ny maskin, som gjerne må fraktes fra andre verdensdeler.

– En annen fordel med rebuild kontra kjøp av ny maskin, er at kunden slipper lang leveringstid, som på enkelte maskinmodeller kan være på godt over ett år, skyter Ole Anders Nygaard inn.