Første fagbrev i veidrift- og veivedlikeholdsfaget

Tidligere i år skrev vi om landets første lærling i det nye veidrift- og veivedlikeholdsfaget. Nå er en rekke praksiskandidater klare til å ta fagprøven. Morten Solberg (39) er den første i Norge som har gjort det.

Ikke bare er Morten Solberg den første i landet til å ta det nye fagbrevet. Han fikk også meget godt bestått på fagprøven.

– Det var artig, det! Og det er jo litt gøy å være den første i landet. Jeg ante jo ikke noe om det da jeg meldte meg opp, sier han til Anleggsmaskinen.

Annonse

– Grunnen til at jeg ville ta fagbrevet, er at dette er noe jeg har jobba mye med. Jeg begynte med brøyting da jeg var 16 år, og siden har jeg drevet med alt slags veivedlikeholdsarbeid forteller Solberg, som er daglig leder for entreprenørbedriften Kjell Asbjørn Solberg AS fra Treungen i Telemark, et firma som faren grunnla.

Vil øke status og rekruttering til faget

– Det er viktig å få fram at det å drifte og vedlikeholde veier er et eget fag – og et viktig fag. Man er på en måte en vaktmester for vei; en som rykker ut og reparerer skader som oppstår. Det har vært jobba i mange år med å opprette et fagbrev. Nå er det endelig på plass, noe som nok også vil øke statusen og forhåpentligvis rekrutteringen til faget, sier Stein Egil Ødegård. Han er daglig leder for OKAB Buskerud, Vestfold og Telemark, og han har selv lang erfaring med drift og vedlikehold fra tidligere jobb i Statens vegvesen.

– Det nye faget ble opprettet i fjor høst. Det er allerede lærlinger i faget, og i sommer tok hele 33 personer fra hele landet teorieksamen som privatister. Og én av disse var Morten Solberg. Vi har jobba en stund med å få på plass en prøvenemd som skal sørge for den praktiske delen, noe veldig få fylker har klart hittil. Vestfold og Telemark slo seg sammen med Viken for én felles prøvenemd, og Solberg er foreløpig den eneste som også har tatt den praktiske delen, og dermed fått fagbrevet, forteller Ødegård, som selv har vært med å lage læreplanen.

UNDER PRØVEN: Morten Solberg under fagprøven. Her i forbindelse med inspeksjon av stikkrenne. (Foto: Stein Egil Ødegård)

Kan bli 50 nye privatist-fagbrev

– Det er gøy at vi har fått så mange kandidater gjennom den teoretiske delen, og at vi nå også har fått gjennomført den første praktiske prøven. Vi regner med at de første lærlingene i dette faget begynner å ta fagprøven mot høsten og vinteren neste år. Men innen den tid kan kanskje helt opp mot 50 privatister ha tatt det først. For tillegg til de 33 som allerede har tatt teorien, er det et nytt eksamensforberedende kurs i Bergen snart, med rundt 15 påmeldte. Og noen melder seg jo også seg opp uten å gå kurs først, fortsetter Ødegård.

– Jeg tror dessuten at når de første nå begynner å få det nye fagbrevet, så vil mange av dem som jobber med dette bli inspirert til å tenke i samme baner. Det er viktig å få fram at dette fagbrevet er både for dem som jobber i kommunene og i private firmaer. Og det er ikke bare for dem som jobber med funksjonskontrakter, sier han.

Veien blir til mens man går

Lars Tveiten, leder for prøvenemda i Vestfold, Telemark og Viken, synes det var litt artig at den første som tok fagprøven i det nye faget fikk meget godt bestått.

– Jo, det var en fin start. Men så har også kandidaten jobba med dette lenge og har bred erfaring, sier han.

– Selve prøven var todelt, hvor den første delen gikk ut på å tolke et metogram – altså en daglig meteorologisk oversikt over duggpunkt, temperatur og nedbør – og utfra den vurdere hvilke tiltak han måtte gjennomføre. Det være seg strøing, brøyting, innstilling og kalibrering av strøapparat, hvilken plog han skal bruke basert på veistandard og årsdøgntrafikk. Oppgave 2 gikk ut på å foreta en inspeksjon på en stikkrenne, og basert på det, avgjøre hvilke tiltak som måtte iverksettes, forteller Tveiten.

– Fagprøven vil variere etter hvilken tid på året man tar den, og hvor i landet man befinner seg. Det er jo ulike forhold og problemstillinger ulike steder i landet. Vi har for øvrig et veldig godt samarbeid med Statens vegvesen, som har kommet med innspill på ting de mente burde være med på prøven. Dette er jo den første prøven, og veien blir nok litt til mens man går. Vi er nesten litt i «prøvemodus» ennå vi også, humrer han.

Viktig med kunnskap om dette faget

Kandidaten selv, Morten Solberg, var naturlig nok fornøyd med prøven, men han er vel så fornøyd med at det fagfeltet endelig har fått et eget fagbrev.

– Det er virkelig bra at det har kommet en fordypning i dette faget, som jeg mener er veldig viktig. Det er jo et stort veinett i Norge, som det bør være interesse for å vedlikeholde. Alle ser det som en selvfølge at veiene skal være kjørbare hele tiden. Da er det viktig at vi som driver med dette har så mye kunnskap som mulig, sier Solberg, som fra før har fagbrev som anleggsmaskinfører.

– Det er også viktig med tanke på sikkerheten i forbindelse med det å jobbe på og langs vei. For det er jo en risikoutsatt arbeidsplass, og HMS-tiltak er selvfølgelig også en del av dette faget.