Lyst på jobb – 1100 bruer skal vedlikeholdes!

Statens vegvesen søker en eller to entreprenører til å vedlikeholde 1100 bruer i Innlandet og Buskerud

– Vi kan ha inntil to entreprenører på grunn av at det er et så stort område, sier byggeleder Rolf Storsveen i Statens vegvesen.

Kontrakten har en varighet på to år, og Statens vegvesen har som byggherre opsjon på å forlenge med 1 + 1 år, skriver etaten i en pressemelding.

Annonse

Avtalen har en maksimal rammeverdi på 160 millioner. Fristen for å levere tilbud er 16. desember.

Dette skal gjøres

Kontrakten omfatter vanlige større og mindre vedlikeholdsarbeider på bruene. Dette er oppgaver som er avgjørende for å sikre at bruene fortsatt kan utføre sitt samfunnsoppdrag.

Typiske vedlikeholdsoppgaver vil være betongrehabilitering, kantdragere, rekkverksarbeider, dekke- og fugearbeider. Det kan også være arbeider av mer akutt karakter, for eksempel hendelser grunnet flom eller påkjørsel.

Derfor er det viktig å vedlikeholde bruer

Drift og vedlikehold er ifølge Statens vegvesen, det de gjør hver dag – hele året – for å sikre at veistrekninger er åpne, trygge og forutsigbart framkommelige med så høy oppetid som mulig for trafikantene.

Drift er å holde veien åpen i dag, vedlikehold er å sørge for at vi klarer det i morgen. Et strengt inspeksjonsregime sørger ifølge Statens vegvesen, for at man til enhver tid har oversikt over vedlikeholdsbehovet på riks- og europaveinettet, deriblant våre bruer.

– Dermed kan vi sette inn rett tiltak til rett tid, opprettholde bæreevne og trafikksikkerhet og i tillegg forlenge bruenes levetid, som normalt er regnet å være 100 år. Men veivesenets eldste bru, Låtefoss bru sør for Odda i Ullensvang kommune, ble bygget så langt tilbake som i 1859, ifølge meldingen.

Trygge bruer skal også bidra til å oppfylle Statens vegvesens visjon om null drepte og hardt skadde i trafikken.

Videre skal bruvedlikeholdet bidra til det grønne skiftet. Vedlikehold skal gi langt lavere CO2-utslipp enn nybygg gjør (med tanke på både riving, bygging og transport).

Ifølge Statens vegvesen gir vedlikehold mer vei for pengene, da vedlikehold av bruer koster maksimalt ti prosent av prisen for å bygge nytt.