Ingen nye trebruer før rapport foreligger

Statens vegvesen vil ha en grundig gjennomgang av regelverk og rutiner når den pågående kontrollen av de stengte trebruene og konklusjonen fra havarikommisjonens rapport etter Tretten bru-kollapsen er ferdig.

Alle de 14 bruene som ble stengt i august etter at Tretten bru falt ned har gjennomgått spesialinspeksjoner. Til nå er ni av bruene kontrollberegnet av ekstern ekspertise.

Bruene Moumbekken (Fredrikstad) og Tveit (Vang i Valdres) er åpnet for ordinær trafikk, mens Norsenga (Kongsvinger) og Evenstad (Stor-Elvdal) er åpnet med redusert belastning.

Annonse

Flisa (Åsnes), Sundbyveien (Eidsvoll), Sletta (Eidsvoll), Bliksland (Indre Østfold) og Skubbersenga (Eidsvoll) må holdes stengt i påvente av forsterkningstiltak, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

For fem mindre skogsveibruer pågår fortsatt arbeid med vurderinger.

Veivesenet leder på vegne av de ulike brueierne prosessen med inspeksjoner, beregninger og vurderinger av de stengte fagverksbruene i tre.

Funnet flere avvik

– Gjennomgangen så langt har avdekket ulike avvik knyttet til prosjektering og utførelse for flere av bruene. Totalt er det funnet feil som krever forsterkninger før full gjenåpning på sju av de 14 bruene, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

Det er forventet at flere av de mindre skogsveibruene som gjenstår også vil ha behov for forsterkning. Dette arbeidet tas nå videre for en og en bru av brueier. Det er Vegdirektoratet som beslutter hvilken bæreevne bruene kan godkjennes for.

– Vi går nå gjennom rapportene for å oppsummere funnene og hva de vil ha å si for framtidig regelverk og bruk av slike bruer. Men endelige konklusjoner kan vi ikke trekke før Statens havarikommisjon har konkludert om årsaken til kollapsen av Tretten bru, sier Karbø.

I påvente av den endelige gjennomgangen hos veivesenet og havarikommisjons rapport etter Tretten-kollapsen vil ingen nye trebruer av denne typen bli godkjent av Vegdirektoratet.

Sikkerheten først

Nils Audun Karbø mener at det ikke er grunn til å tro at slike mulige utfordringer gjelder andre bruer enn denne spesielle brutypen.

– Selv om vi ikke er ferdig med gjennomgang av alle bruene og oppsummeringen av funnene, så var det riktig beslutning å stenge disse bruene. Vi har stor forståelse for og beklager de ulempene dette har medført for lokalsamfunn og trafikanter, men sikkerheten er det aller viktigste, sier han.

Gjennom spesialinspeksjoner skal hver enkelt bru være grundig gjennomgått for å se om de hadde synlige skader eller andre svakheter. Etter disse inspeksjonene blir den enkelte bru kontrollberegnet av ekstern og uavhengig ekspertise med utgangspunkt i prosjekteringen og vektklasse-beregningene, for å finne eventuelle mulige beregnings- eller dimensjoneringsfeil.

Fakta: Dette er status for bruene

Disse bruene er inspisert og kontrollberegnet:

  • Moumbekken bru på rv. 22 (Fredrikstad) og Tveit bru på E16 (Vang i Valdres) er klarert og gjenåpnet for ordinær trafikk.
  • Norsenga bru på E16 (Kongsvinger) og Evenstad bru på fv. 2188 (Stor-Elvdal) er delvis klarert og åpnet med redusert trafikkbelastning.
  • Flisa bru på fv. 206 (Åsnes), Sundbyveien bru på fv. 1590 (Eidsvoll), Sletta bru på kommunal vei (Eidsvoll), Bliksland bru på fv. 1008 (Indre Østfold) og Skubbersenga bru (Eidskog) må holdes stengt. Her må det gjennomføres forsterkningstiltak før bruene kan åpnes igjen. Omkjøring blir som tidligere.

For disse skogsveibruene på det kommunale veinettet pågår fortsatt arbeid med kontrollberegninger:

  • Statsrådveien bru, Fjell-Leet bru og Blakkesrud bru (alle Eidsvoll)
  • Majorplassen bru (Kongsberg)
  • Skytebanen bru over E6 (Grane).