Smører den norske anleggsbransjen

Det tyske smøremiddelselskapet Fuchs overtok Statoil Lubricants og bygde nytt produksjonsanlegg i Sverige. Her produseres smøremidler som blant annet leveres til norske entreprenører.

Fuchs er et globalt konsern med røtter i Tyskland, og det er tredje generasjon, ved Stefan Fuchs, som leder konsernet i dag. Med 90 års innovasjon og produkter for de fleste bruksområder og bransjer, er Fuchs et av verdens ledende smøremiddelselskaper.

Selskapet er representert i 50 land og har totalt 6000 ansatte. Produktporteføljen skal være på over 10 000 smøremidler og spesialprodukter.

Annonse

Fuchs har vært representert på det nordiske markedet siden 90-tallet, med ett selskap i Sverige, ett i Norge og ett i Finland. Gjennom oppkjøpet av smøremiddelvirksomheten Statoil Lubricants i 2015, styrket selskapet representasjonen i Norden.

AUTOMATISK: Selv om all produksjon er automatisert jobber det 52 ansatte ved anlegget til Fuchs, og i produksjonen er det to skift. Produksjonskapasiteten er 50 000 tonn per år. Det er til sammen 10 kilometer med rustfrie rør som oljen renner gjennom. (Foto: Njål Hagen)

Nærhet til kundene

I juli 2020 ble virksomheten utvidet ytterligere gjennom oppkjøp av Gleitmo Technik AB i Kungsbacka i Sverige. Ved dette oppkjøpet ble sortimentet av spesialsmøremidler utvidet ytterligere. Samme år stod også de nye produksjonslokalene i Västerhaninge, sør for Stockholm, ferdig.

– Ved å bygge fabrikken her har vi beholdt nærheten til kundene våre, sier fabrikksjef Ulrika Altsten.

Hun forteller at den nye fabrikken er bygget kun 40 kilometer fra den gamle, og de fleste ansatte ble med over til den nye.

Fabrikken er spesialtilpasset Fuchs’ behov og rommer linjer for både produksjon, lagerhold, logistikk, FoU, kundeanalyse og kvalitetskontroll, og har en produksjonskapasitet på 50 000 tonn per år.

Ut fra fabrikken sendes smøremidler i mengder fra én-liters flasker, til fat og i bulk.

I tillegg til det nye produksjonsanlegget i Sverige, har selskapet fem lagre fordelt på Norge, Sverige og Finland, og totalt 119 forhandlere.

KONTROLL: Ved oljelaboratoriet hos Fuchs tas det prøver av basisoljen, tilsetningsstoffene og oljeproduktene før, under og etter produksjonen. (Foto: Njål Hagen)

Olje for Norden

– Vi har tenkt bærekraft gjennom hele prosessen i forbindelse med byggingen det nye produksjonsanlegget, og det var fokus på å redusere utslipp, sier Altsten.

Oppvarming av lokalene skjer gjennom bergvarme, og i løpet av 2023 skal alt el-forbruk dekkes av eget solcelleanlegg.

Ulrika Altsten viser oss de nye lokalene, og sammen med Johan Bolkéus, som er produktsjef, og Geir Morten Moløkken, salgssjef i Norge, tar hun med oss inn i den helautomatiske produksjonshallen. Her kommer basisoljen og tilsatsprodukter inn i den ene enden og ut går ferdige oljeprodukter for bruk i motorer, girkasser, hydrauliske systemer og mye mer.

Vi får vite at Fuchs leverer alle væsker og oljer til anleggsmaskiner, som i tillegg til oljeprodukter blant annet omfatter spylevæske og AdBlue. Selskapet har også en egen produktserie biobaserte og biologisk nedbrytbare smøremidler som heter Planto.

– Dette er en fabrikk for nordiske oljer. Alt her skal til kunder i Norden, sier Altsten.

Hun forteller at de ufører analyser av råvarene når de kommer inn til fabrikken. Det utføres tester før og etter blanding, før fylling i emballasje og før produktene sendes til kunde. Alt dette for å være helt sikker på at kvaliteten står i forhold til kravspesifikasjonene.

Ifølge Altsten har Fuchs en lang tradisjon med skreddersydde smøremiddelløsninger for det nordiske markedet, og hun mener at dette, sammen med levering av lokalt produserte smøremidler, er en viktig service til kundene.

Svensk-norsk: Fra venstre: Ulrika Altsten, fabrikksjef, Geir Morten Moløkken, salgssjef i Norge, og Johan Bolkéus, produktsjef, ved en av de mange blandetankene i fabrikken. (Foto: Njål Hagen)

Smøreolje

Det er store krav som stilles til smøreoljen i motorer, og de er blitt strengere med tiden. Spesielt fordi motorkonstruktørene hele tiden gjør endringer for å lage bedre og mer miljøvennlige motorer. Det betyr ofte at oljefilmen må tåle mye mer. Ikke bare skal den holde metallflatene fra hverandre. Den skal tette mellom stemplet og sylinderen så ikke forbrenningsgassene lekker nedover.

Oljen er også viktig for å lede varme bort fra de høyt belastede mekaniske komponentene. Den skal også motvirke koksdannelse på stempler, slamdannelse og holde sot og forurensninger oppløst så de ikke legger seg som belegg inne i motoren. I tillegg skal den beskytte motorens indre mot korrosjon. Og den skal lede varme bort fra de mest termisk utsatte delene.

Alt dette skal smøreoljen gjøre uten at egenskapene forringes noe særlig mellom stadig lengere oljeskiftintervaller.

Oljer skal tilfredsstille spesifikasjoner satt av ACEA, API og OEM-krav. API er det amerikanske systemet, mens ACEA er rettet mot motorer som produseres i Europa. Dette er grunnkrav som OEM-er (Original Equipment Manufacturer) deretter supplerer med tilleggskrav og egne godkjenningsprosesser. OEM er produsenter som for eksempel Volvo, Scania, Caterpillar og Hitachi. For tunge dieselmotorer er det ACEAs klasse E med tilhørende OEM-krav som gjelder.

Viskositet

Oljens flytegenskaper er svært viktige av flere grunner. Den må ikke bli for tykk når det er kaldt. Da kan det oppstå skader i motoren, fordi oljen ikke kommer ut til der den skal smøre.

Den skal helst være stabilt tyntflytende gjennom hele temperaturområdet, men ikke så tynn at oljefilmen sprekker. En tynn olje gir mindre friksjon og lavere drivstofforbruk.

Oljens flytegenskaper oppgis i en kode, som for eksempel 5W-30 eller 15W-40. Tallene indikerer hvor lett oljen flyter. I såkalt single grade oljer, der det bare opptrer en tallverdi, flyter oljen lettere jo lavere tallet er. Når koden har to tall, som for eksempel 5W-30, betyr det at ved lave temperaturer oppfører oljen seg som om det var en singel grade fem. Det andre tallet i betegnelsen, eksempelvis 30, forteller hvordan oljen flyter når den blir varmet opp til 100 grader.

Tilsetningsstoffer

Selv den beste oljen klarer ikke jobben i motoren alene. Derfor består en god del av den oljen som helles på motoren av ulike tilsetningsstoffer. Her er noen av dem:

Antiskum – De fleste oljene har en silikonbasert tilsetning for å redusere skumdannelse. Slike silisiumoksider har lav overflatespenning som bryter ned overflatehinnen i oljebobler.

Antioksidanter – Motvirker oksideringsprosessen som oppstår når oljen utsettes for blant annet høy temperatur. Gir oljen lengre levetid

Antislitasje – Oljefilmforsterkende stoffer som for eksempel sinkforbindelser legger seg som en slags siste skanse på metallflater for å forhindre metall mot metallkontakt

Detergenter (rensemidler) – Motvirker dannelse av koks og belegg og er spesielt viktig i dieselmotorer.

Dispergenter (oppløsere) – Holder sot og forurensninger oppløst i oljen så de kan tas av oljefilteret og tappes ut med den brukte oljen.

Viskositetsforbedrere – Brukes i både mineralske og syntetiske oljer for å gjøre oljen mer tykkelsesstabil ved temperaturendringer. Helt nødvendig for at en skal kunne bruke hydraulikkoljer og motoroljer i streng kulde. Dette er polymerer som har en fortykkende effekt på oljen ved høye temperaturer og det motsatte ved lave temperaturer. (Kilde: TU)