Nye Veier lanserer kunnskapsprogram for utslippsfrie anleggsplasser

Nye Veier skal igangsette fire utredninger på temaer som de mener er viktige for grønn omstilling.

– I Nasjonal Transportplan er det høye ambisjoner om overgang til mer fossilfri og utslippsfri teknologi på norske anleggsplasser. I Nye Veier har vi satt i gang flere større pilotprosjekter på dette temaet, men vi ser at det også er behov for et større kunnskapsløft i samfunnet om dette viktige temaet, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier, i en pressemelding.

Miks av drivstoff

Nye Veier har fått med seg følgende partnere i gjennomføringen av kunnskapsprogrammet:

Annonse
  • Norconsult skal bidra til å kartlegge energitilgang på fremtidige anleggsplasser.
  • Multiconsult skal vurdere potensialet for å produsere fornybar energi på fremtidens anleggsplasser.
  • Vista Analyse skal vurdere overordnede samfunnsøkonomiske effekter av overgang til utslippsfri anleggsdrift
  • Sintef skal evaluere pågående pilotprosjekter.

I dag benyttes i all hovedsak diesel som drivstoff for anleggsmaskiner. På fremtidens anleggsplasser antas det å være en miks av biobrensler, elektrisitet og hydrogen. Ifølge Nye Veier vil i tillegg oppmerksomheten rundt effektiv logistikk bli større, og i kjølvannet av denne utviklingen, oppstår både nye muligheter og utfordringer for driften av anleggsplasser.

Halvt år

Nye Veier har invitert med Statens vegvesen og Bane NOR i arbeidet med kunnskapsprogrammet. Dette for å sørge for at samfunnet oppnår mest og best mulig læring.

– Vi trenger kunnskap om en rekke fag for å gjøre overgangen til nullutslippsmaskiner så kostnadseffektiv som mulig. Derfor setter vi i gang prosjekter på både samfunnsøkonomi, energitilgang og energiproduksjon i kunnskapsprogrammet. I tillegg setter vi i gang en evaluering av en rekke pilotprosjekter i regi av Nye Veier, Statens vegvesen og Bane NOR, sier Aanesland.

Resultatene fra kunnskapsprogrammet vil være tilgjengelige i løpet av et halvt års tid.