Har redusert antallet ulykker med 38 prosent

Onsdag 7. september har NCC-konsernet fokus på sikkerheten i virksomheten. I løpet av dagen gjennomfører nærmere 13 000 NCC-ansatte og underentreprenører i prosjektene en stans i arbeidet for å diskutere sikkerheten i prosjektet.

I år skal fokuset legges på NCCs sikkerhetskonsept «Time Out», som handler om å ta en stopp i arbeidet for å få avklart om måten en operasjon gjennomføres er sikker, skriver selskapet i en melding.

Høyt engasjement

Siden 2018 er antallet alvorlige ulykker og hendelser i NCC-konsernet redusert med 38 prosent.

Annonse

Ifølge selskapet har systematisk datainnsamling om ulykker og hendelser, samt et høyt engasjement blant ansatte, gjort at statistikken og kunnskapen stadig forbedres og målrettede tiltak har blitt satt inn.

‒ NCC har jobbet godt med sikkerhetsarbeidet over tid og ligger langt fremme i bygg- og anleggsbransjen, men arbeidet må hele tiden utvikles og fortsette. Vi jobber systematisk på mange områder for å redusere alle typer ulykker, fra atferd og ledelse, rapportering og analyser, til forbedret planlegging, sikkerhetsrutiner og verktøy, sier Morten Larsen, HMS-sjef i NCC Infrastructure Norway.

Time Out

Under årets Awareness Day står konseptet «Time Out» i sentrum. «Time Out» skal være et enkelt verktøy der ansatte skal bli oppfordret til å stoppe arbeidet når de opplever en potensielt usikker situasjon.

‒ Ved å ta vare på hverandre og si ifra når man ser ting som føles feil eller risikabelt, kan alvorlige og potensielt alvorlige hendelser forhindres.

‒ Når vi er under press begynner vi å improvisere, blir vi dårligere til å vurdere risiko og er villige til å akseptere mer risiko enn nødvendig. «Time Out» er et enkelt verktøy og vi ønsker at alle skal reagere og handle i risikofylte situasjoner og utrygge forhold. Derfor setter vi ekstra fokus på dette på årets Awareness Day, sier Morten Larsen.

Awareness Day ble gjennomført for første gang i 2011, og i 2014 ble «Time Out»-verktøyet introdusert.

Siden 2017 har det vært avholdt daglige sikkerhetsbriefinger før dagens arbeid på alle NCCs byggeplasser.