Gjenbruk av vannledning sparer 800 tonn CO2

Etter 30 års drift på 145 meters dyp i Mjøsa, skal vannledningen nå gjenbrukes. Det gir stor miljøgevinst.

Pipelife Norge leverte i 1990-91 en vannledning i polyetylen (PE) som ble brukt som inntaksledning av vann på ca. 145 meters dyp i Mjøsa. Etter 30 års drift ble rørene hevet og skal brukes på nytt av Hias, ved det nye vannbehandlingsanlegget på Nordsveodden i Ottestad. Hias IKS er Innlandets største vann- og avløpsselskap, eid av kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.

Ledningen er hevet ved Hamar VBA/Nedre Furuberget og slept til anleggsområdet ved Hias. Nå skal ledningen senkes og brukes på nytt. Rørene har en diameter på 900 mm, og 3525m inntaksledning skal gjenbrukes og senkes. De består av en hovedinntaksledning på 1855m som skal senkes på 250 meters dyp, og en reserveinntaksledning på 1670m som skal senkes på 120 meters dyp.

Annonse

At inntaksledningen fra Hamar VBA kan gjenbrukes ved Hias VBA Sandvika, gjør at Hias sparer 800 tonn CO2 fordi man da slipper å produsere og transportere en ny ledning. Til sammenlikning var Hias’ beregnede utslipp i 2021 på 7000 tonn CO2, hvorav 4800 tonn var i forbindelse med investeringer. Dette ifølge en pressemelding fra Pipelife.

Inntaksledningen. (Foto: Hias)

– Så god som ny

– Ledningen som ble lagt i 1991 er så god som ny, forteller Morten Finborud, adm. dir. i Hias.

Kvaliteten på rørene har vært nøye evaluert og det viser seg at de fortsatt er av meget god kvalitet og med en fortsatt lang restlevetid. Hias har beregnet at rørene har en restlevetid på minst 50 år i sine estimater.

– Det er utrolig bra at rørene kan brukes på nytt og viser bærekraft i praksis, forteller Jan Kenneth Bartolo, prosjektleder hos Pipelife, som også fulgt opp prosjektet den gangen rørene ble levert i 1990-91.

– Pipelifes plastrørsystemer har en levetid på mer enn 100 år når de er riktig produsert, prosjektert, håndtert, installert og driftet. Produksjon av PE-rør har vi holdt på med siden 1952. Mange rør fra pionertiden er fremdeles i drift den dag i dag, sier han.