Funnet mulige feil og mangler på to trebruer

I forbindelse med kontrollen av stengte trebruer har veivesenet funnet mulige feil og mangler på Norsenga bru på E16 og Flisa bru på fylkesvei 206.

Etter Tretten bru kollapset i 15. august stengte veivesenet til sammen 14 andre bruer av lignende type. Det pågår et omfattende arbeid for å sjekke disse med fysisk spesialinspeksjon, dybdeanalyser av resultatene og kontrollberegninger med uavhengig tredjepartskontroll, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Mulige mangler

– Så langt har vi i våre undersøkelser funnet mulige feil og mangler i prosjekteringen av E16 Norsenga bru og fylkesvei 206 Flisa bru da de ble bygd. Dette kan gjelde flere av de andre stengte bruene, men det vet vi ikke sikkert nå. Dette jobbes det nå videre med for fullt for å sjekke ut med både egne og eksterne krefter, sier Gunnar Eiterjord, seksjonssjef i Statens vegvesen.

Annonse

Norsenga bru er åpnet med trafikkrestriksjoner, mens åpningen av Flisa bru er foreløpig ikke er avklart.

– Norsenga er trygg med den belastningen som vi har åpnet opp for nå. Ingen bruer gjenåpnes for trafikk uten at vi er helt trygge for den belastningen de skal utsettes for, understreker Eiterjord.

Ser på rutinene

Disse mulige manglene i prosjekteringen kunne ikke blitt oppdaget gjennom ordinære inspeksjoner.

– Dette er blitt oppdaget gjennom kontrollberegninger av de 14 stengte bruene i etterkant av Tretten-kollapsen. Det er behov for flere kontrollberegninger før vi kan konkludere når det gjelder de andre bruene. Vi åpner bru for bru etter hvert som disse er sjekket ut, sier Eiterjord.

Statens vegvesen ser nå på rutinene knyttet til planlegging, prosjektering og godkjenning for å finne ut av hvordan dette kunne skje.

Det er Statens havarikommisjon som gransker brukollapsen til Tretten bru, og som må vurdere sammenhengene mellom disse funnene og Tretten bru. Funnene fra veivesenets arbeid formidles til dem, ifølge meldingen.

Forskjellige resultater

I tillegg til den eksterne granskningen i regi av Statens havarikommisjon, skal Statens vegvesen gå grundig gjennom prosjekteringsarbeidet som ble gjort før bruene ble bygd og gjennomfører kontrollregninger. Disse beregningene gjøres både av uavhengige konsulenter og veivesenets egne eksperter.

– På noen områder spriker resultatene. Vi har derfor behov for å gjøre grundige vurderinger før det besluttes om bruene kan åpnes helt eller delvis. Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å komme med et tidsestimat for konklusjon. Men alle nødvendige og tilgjengelige ressurser er satt inn i dette arbeidet. Sikkerheten må komme først, sier Eiterjord.

Gjelder disse bruene:

E16 Tveit bru og rv. 22 Moumbekken bru er allerede åpnet for ordinær trafikk.

E16 Norsenga bru er åpnet med restriksjoner.

Fire av de stengte bruene er på fylkesvei-nettet: fv. 1008 Bliksland (Indre Østfold), fv. 206 Nye Flisa bru (Åsnes), fv. 1590 Sundbyveien bru (Eidsvoll) og fv. 2188 Evenstad bru (Stor-Elvdal).

Sletta bru (Eidsvoll) er kommunal, mens Skytebanen bru (Grane) er privat.

Fem av bruene er på skogsvei: Blakkesrud bru (Eidsvoll), Statsrådveien bru (Eidsvoll), Fjell-Leet bru (Eidsvoll), Skubbergsenga bru (Eidskog) og Majorplassen bru (Kongsberg).