Feiring med stort bidrag til grønn massetransport

I dag, 14. september, var offisiell åpning av fyllestasjon for biogass og hurtigladestasjon for el-lastebiler ved Feirings anlegg i Lørenskog.

I tillegg til å få fullt lass med pukk, grus eller asfalt, kan kundene nå også fylle grønt drivstoff når de er ved Feirings anlegg.

Fyllestasjonen for gass og hurtigladestasjonen skal være den første av sitt slag i tilknytting en slik industribedrift.

Annonse

De to ladestasjonene har hver en maksimal effekt på 360 kW og fire el-lastebiler kan lade samtidig. (Foto: Njål Hagen)

 

Hjullaster på biogass

Feiring har i samarbeid med Gasum fått på plass egen fyllestasjon for komprimert biogass (CBG) som del av anlegget i Lørenskog, og 14. september var det offisiell åpning av den og den første hurtigladestasjonen for el-lastebiler.

Anlegg- og transportbransjen spiller en avgjørende rolle for å nå mål om reduserte klimagassutslipp og lokal forurensing. Transport av masser utgjør rundt halvparten av all tungtransport i landet og medfører en betraktelig miljøbelastning – med biogass kan dette reduseres med opptil 90 prosent, ifølge Feiring.

Annonse

Feiring får sener i høst levert en biogass-drevet hjullaster – den første av sitt slag i Europa – som selvfølgelig vil gå på gass fra den nye fyllestasjonen.

360 kW

Fyllestasjonen for biogass har allerede vært i drift i noen måneder, mens hurtigladestasjonen ble klar for bruk nå i september.

Fire el-lastebiler kan lades samtidig, og de to ladestasjonen har hver en maksimal effekt på 360 kW.

Jone Blikra (Ap), fra transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, roste Feiring for anlegget og sa at de er et forbilde for andre. I bakgrunnen varaordføreren i Lørenskog, Ernst-Modest Herdieckerhoff (MDG). (Foto: Njål Hagen)