Vil effektivisere tømmertransporten

Åpner for at tillatt totalvekt på mange fylkes- og kommuneveier kan økes fra 50 til 60 tonn.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård legger til rette for effektivisering av tømmertransporten gjennom innføring av en ny bruksklasse (T8/60), etter blant annet påtrykk fra Norges Skogeierforbund.

60 tonn

Det aller meste av riksveinettet er tillatt for 10 tonn aksellast og 60 tonn totalvekt, men på deler av fylkes- og kommuneveinettet er tillatt aksellast og totalvekt begrenset til henholdsvis 8 og 40 eller 50 tonn.  På disse veiene legges det nå til rette for at tillatt totalvekt kan økes. I fylker hvor det er aktuelt, utgjør slike veier 17 prosent av fylkesveinettet og 38 prosent av kommuneveinettet, skriver samferdselsdepartementet i en melding.

Annonse

Innføring av en bruksklasse T8/60 vil åpne for at tømmervogntog med 9-aksler kan kjøres med 60 tonn totalvekt på veier med 8 tonns aksellast. Det vil bidra til mindre slitasje på veiene. Det var budskapet fra Norges Skogeierforbund til statssekretær Ingelin Noresjø da hun fikk overlevert en rapport tidligere i sommer.

Ikke framtidsrettet

Bruk av 8- og 9-akslede vogntog vil gi mindre slitasje på veiene, ifølge Skogeierforbundet. Det viktige er aksellast og hjulmontasje, ikke vogntogets totalvekt. Skogeierforbundet foreslår derfor at det innføres en ny bruksklasse.

– Kjøring med halvfulle tømmerbiler er ikke framtidsrettet. Derfor mener vi at tillatt totalvekt bør økes til 60 tonn på 8 tonns veier slik at næringen kan utnytte vogntog med 8 og 9 aksler, sier Per Skorge, administrerende direktør i Skogeierforbundet.

Det er Dag Skjølaas, rådgiver i Norges Skogeierforbund, som har utarbeidet rapporten.

Det er først og fremst trykket mellom vogntogets hjul og veidekket som er avgjørende for grad av slitasje på veinettet. Når det brukes vogntog med flere aksler og flere hjul, kan vogntogets totalvekt økes uten at det gir økt veislitasje. Regelverket for tillatte maksvekter bygger på dette prinsippet. Når tillatt totalvekt nå økes, vil transportører som bruker vogntog med åtte og ni aksler kunne kjøre med økte totalvekter sammenlignet med dem som bruker vogntog med sju aksler.