Skal sette opp erstatningsbruer

Statens vegvesen arbeider med å sette inn midlertidige bruer som erstatning for noen av de 14 stengte fagverksbruene. Dette er de stedene der stengningen har størst konsekvenser for trafikantene.

Stenging av bruene påvirker naturlig nok trafikantene og trafikkavviklingen, noen steder mer enn andre, skriver Statens vegvesen i en melding.

Les også: Ble sittende fast i lastebilen da broen kollapset

Annonse

Mest trafikkerte

– Vi jobber derfor med å få etablert midlertidige bruer på de mest trafikkerte veiene og der det er dårligst omkjøringsmuligheter. Det gjelder Tveit bru på E16 i Vang i Valdres og Moumbekken bru på riksvei 22 i Fredrikstad, sier Cato Løkken, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

– Vi undersøker også muligheten for å sette inn en midlertidig bru for Norsenga bru på E16 i Kongsvinger, men på grunn av lengden på brua og jernbanen som går under, er dette et mer komplisert prosjekt, sier han.

Les også: Stengte 14 fagverksbruer i tre

Bruberedskap

Forberedelser til montering av de midlertidige bruene pågår, og bruene er forventet å være på plass i løpet av ca. en ukes tid. Det er Statens vegvesens nasjonale bruberedskap som leverer de midlertidige bruene.

De midlertidige bruene vil ha samme bæreevne som permanente bruer, men være smalere og dermed få noe redusert framkommelighet.

Les også: Vil ha ekstern granskning av Tretten-kollapsen

Beklager ulempene

– Arbeidet med å finne årsaken til at Tretten bru kollapset kan ta tid, og det er usikkert hvor lenge vi må holde de 14 bruene stengt, sier Cato Løkken.

Han har stor forståelse for at stengingen av bruene oppleves som en ulempe for både privatbilister og næringstransportører, og at de gjerne vil vite når bruene åpner igjen. Han ber imidlertid om forståelse for at arbeidet med å finne årsaken til kollapsen må gjøres grundig og kan ta tid, ifølge meldingen.

De 14 bruene er stengt for kjøretøy, men åpne for gående og syklende.