Montering av midlertidige bruer har startet

Statens vegvesen jobber nå med å få opp midlertidige bruer i Valdres og Fredrikstad som erstatning for fagverksbruene som er stengt.

Bruelementene til de midlertidige bruene som skal settes inn for Tveit bru på E16 i Vang i Valdres og Moumbekken bru på riksvei 22 i Fredrikstad, er kommet fram. Monteringen er godt i gang, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Det er for tidlig å si når de midlertidige bruene kan åpne, men vi jobber for fullt for at det skal skje så fort som mulig, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen. Veivesenet vil snarlig komme med en prognose for når de midlertidige bruene åpner for trafikk.

Annonse

Trafikale utfordringer

I Valdres har det vært store utfordringer på omkjøringsveien for Tveit bru, fylkesvei 2510 Liagardsvegen. Det har ført til at omkjøringsveien nå er stengt for kjøretøy over 3,5 tonn. Tungbiler må kjøre om riksvei 52 Hemsesdalsfjellet og fylkesvei 51 Golsfjellet.

Omkjøringsveien i Valdres er åpen for personbiler, lokal næringstransport og utrykningskjøretøyer. For å få en trygg trafikkavvikling, er det innført ledebilkjøring hele døgnet. Bilistene må regne med ventetid på ca. 45 minutter. Kjøretøy under utrykning slippes gjennom umiddelbart.

I Kongsvinger er Norsenga bru på E16 stengt. Omkjøring er lagt om fylkesvei 210 mellom Kongsvinger og Elverum. Her går trafikken til tider sakte.

– Vi ber trafikantene smøre seg med tålmodighet, og ikke minst ta hensyn til de mange myke trafikantene som ferdes langs fylkesveien gjennom Kongsvinger, sier Løkken.

I Fredrikstad er Moumbekken bru på riksvei 22 stengt. Har flyter trafikken bra på omkjøringsveien, ifølge veivesenet.