Høye energikostnader tynger bergindustrien

Utviklingen i energikostnadene påvirker lønnsomheten i svært stor grad, bekrefter medlemmene i Norsk Bergindustri i en ny spørreundersøkelse.

Norsk Bergindustris medlemmer i nord ser mer positivt på sysselsettingen fremover enn ellers i landet. Av avbøtende tiltak fra regjeringen, er lettelser i el-avgiften høyest prioritert, skriver bransjeforeningen i en melding.

– Norsk Bergindustri etterspør ubyråkratiske støtteordninger som raskt kan avhjelpe den krevende situasjonen mange av medlemmer står oppe i, uttaler Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri.

Annonse

– Selv om det er geografiske variasjoner, frykter vi at energisjokket kan føre til konkurser. Nå oppfordrer vi regjeringen til å presentere et robust og forutsigbart opplegg, slik at næringen får større økonomisk trygghet for overgangen til nullutslippsløsninger fremover, sier Hall.

Undersøkelsen skal vise følgende hovedfunn vedrørende energikostnader:

  • Bransjene naturstein og byggeråstoff er de som merker det sterkest på kroppen per i dag.
  • Små- og mellomstore bedrifter i Sørvest-Norge rammes hardere enn bedrifter i midt og nord.
  • 1 av 5 bedrifter vil utsette overgangen til nullutslippsløsninger grunnet dagens situasjon.
  • 1 av 3 bedrifter vil imidlertid fortsette å planlegge for overgang til nullutslippsløsninger, men dette forutsetter at støtteordninger fra myndighetene faller på plass.
  • Lettelser i el-avgiften, en kontantstøtteordning som bygger på private husholdningers, eller lettelser på nettleien er prioriterte ønsker.

Undersøkelsen skal vise følgende hovedfunn vedrørende markedsutsikter:

  • Over 40 prosent av respondentene tror markedsutsiktene blir dårligere de kommende 6 måneder.
  • I Nord-Norge er det tegn til optimisme, særlig innenfor gruppen malm/mineraler hvor 60 prosent svarer at de planlegger å øke bemanningen fremover.
  • Byggeråstoffbransjen uttrykker mest usikkerhet for fremtiden.
  • Våre medlemmer mener at de mest sentrale hindre for ekspansjon og nye investeringer fremover er; økte priser på innsatsfaktorer, tilstrekkelig tilgang på kvalifisert arbeidskraft og utfordring med gjeldende rammebetingelser.

– Våre medlemsbedrifter har et sterkt ønske om å bidra til overgangen til nullutslippssamfunnet. Men når store deler av bransjen opplever slike priser som vi nå ser, må vi snarlig omfattes av kraftfulle, ubyråkratiske støtteordninger for å komme videre. I motsatt fall frykter vi at overgangen til nullutslippssamfunnet tar mye lengre tid, avslutter Hall.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 17. -25. august.