Høye energipriser gir økt etterspørsel

Med rekordhøy strømpris og stadig økende oljepriser er det mange som ser etter alternative løsninger for oppvarming. Hos Sør-Norsk Boring AS merkes dette ved økt etterspørsel etter boring av energibrønner.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har strømprisen for vanlige husholdninger økt med vel 57 prosent siste 12 måneder. For næringsvirksomheter har prisen økt med mellom 110 og 130 prosent (avhengig av type næring) i samme periode.

Når prisene på fyringsolje (bioolje) og gass også har økt kraftig den senere tiden, er det mange som ser etter alternative energikilder.

Annonse

Selv om det blåser mye i Norge og vi har mange elveløp, er det mange som ikke ønsker flere vindkraft- eller vannkraftverk.

Noe annet vi har mye av er fjell, og i fjell er det relativt konstant temperatur og det er stadig flere som vet å utnytte seg av dette.

Riggoperatør Bård Aslak skal totalt bore 23 energibrønner med en dybde på 250 meter på det nye næringsområdet i Bamble. (Foto: Njål Hagen)

Energibrønner

Det gjør også utbygger av Langrønningen næringspark i Bamble, i Vestfold og Telemark fylke. Her etableres det en ny næringspark tett inntil E18 og hvor det skal settes opp store næringsbygg for blant annet Biltema, Elkjøp, Megaflis og Byggmax.

På dette næringsområdet har Sør-Norsk Boring oppdraget med å bore energibrønner. Energien som disse produserer skal brukes til både oppvarming og kjøling av de mange tusen kvadratmeter med næringsbygg.

– Totalt skal vi bore 23 energibrønner på området, sier Vetle Sjørholt, ansvarlig for marked og salg hos Sør-Norsk Boring. Han forteller at hvert hull er 250 meter dypt og det skal etableres energisentraler i hvert bygg.

Kortreiste borerigger

Sør-Norsk Boring AS har drevet med boring og løsninger for fundamentering i over 20 år. Med base i Nome kommune i Telemark er Sør-Norsk Boring i dag et av de ledende spesialfirma innen boretekniske løsninger i Norge.

Selskapet utfører oppgaver for store utbyggere, små og mellomstore norske selskaper og offentlige byggherrer. Selskapet sysselsetter ca. 55 ansatte og omsatte i 2021 for ca. 170 millioner kroner. I 2020 overtok danske Aarsleffs aksjene i Sør-Norsk Boring og selskapet ble innlemmet i Aarsleff-konsernet.

Selskapets maskinpark består i hovedtrekk av borerigger fra Qmatec, så man kan si at Sør-Norsk Boring handler kortreiste rigger, i og med at Qmatec holder til i samme fylke.

Sør-Norsk Boring har et stort antall borerigger og de fleste er fra Qmatec Drilling, og er produsert i Sør-Norsk Borings hjemfylke. (Foto: Njål Hagen)

Vannforsyning

– Vi merker økende etterspørsel etter boring av energibrønner, sier Sjørholt. Han forklarer den økte etterspørselen med at flere ønsker forutsigbarhet i utgiftene til oppvarming og kjøling av bygninger. Det er ikke bare fra næringslivet selskapet opplever pågang, men også fra private husholdninger som ønsker å endre energikilde fra olje eller strøm til bergvarme.

Sjørholt forteller at selskapet stadig får flere oppdrag med å bore etter vann. Dette forklarer han med at det er mange som ønsker privat vannforsyning til bruk til for eksempel vanning og annet forbruksvann, som nødvendigvis ikke trenger å ha drikkevannskvalitet.

Grunnvarme

Energibrønner henter varme fra grunnen. Grunnvarme er en felles betegnelse på utnyttelse av lavtemperatur termisk energi i grunnen, utvekslet i fjell, grunnvann, løsmasser og jord. Dette er i hovedsak solenergi lagret i grunnen som hentes ut ved lave temperaturer og oppgraderes til høyere temperatur ved hjelp av en varmepumpe.

Grunnvarme er utnyttelse av lavtemperatur energi (mellom 5 – 15°C) i grunnen, i øvre jordlag, i grunnvannsreservoarer eller i borehull i fjell. I de øverste 10 – 20 meterne av jordskorpen varierer temperaturen med overflatetemperaturen og årstiden. Dypere er temperaturen stabil gjennom året og bestemmes av den geotermiske gradienten og den midlere årstemperaturen ved overflaten. Uthenting av varmen kan skje ved pumping av grunnvann opp i såkalte åpne systemer, eller i lukkede systemer der en frostvæske sirkulerer i en lukket krets mellom varmekilden og varmepumpens fordamper.

Når det gjelder grunnvarme ligger forholdene vel til rette i Norge, spesielt for såkalte lukkede systemer. Dersom lokale grunn- og grunnvannsforholdene legger til rette for uttak av større mengder vann, kan åpne systemer være en god mulighet. Kilde: NGU