Skal bidra til bedre miljøresultater i anleggssektoren

Grønn Byggallianse lanserte denne uken en veileder for hvordan anleggssektoren kan ta sterkere miljøgrep. Veilederen skal vise hvordan den internasjonale miljøstandarden CEEQUAL kan brukes for å jobbe mer systematisk med bærekraft i infrastrukturprosjekter.

Målgruppen for denne veilederen er byggherrer, rådgivingsmiljøene og entreprenører som er involvert i prosjekter som omhandler anlegg og infrastruktur.

– Klima og naturkrisen er vår tids største utfordring, og bygg-, anlegg-, og eiendomsnæringen forstår at vi har en stor jobb å gjøre framover. Med bruk av CEEQUAL kan næringen potensielt ta store og raske grep for å redusere sitt eget miljøavtrykk, sier Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse, i en melding fra Sintef.

Annonse

Bransjedugnad

– Veilederen til CEEQUAL som vi lanserer er blitt til gjennom en bransjedugnad, og det er svært gledelig å se at byggherrer og et stort antall bedrifter og fagmiljøer har investert tid i å utvikle veilederen sammen med oss, sier Bramslev.

Veilederen er blitt til i et samarbeid ledet av Grønn Byggallianse med støtte og involvering fra Bane NOR, Statens vegvesen, Nye Veier, Sintef og Nettverk for Grønn Anleggssektor.

Bane NOR, Nye Veier og Statens vegvesen skal alle ha besluttet at CEEQUAL skal benyttes eller vurderes benyttet i deres prosjekter.

Blant dagens anleggsprosjekter er det hele 55 som benytter CEEQUAL som verktøy. De ser store fordeler med et miljøsertifiseringssystem på anleggssiden, ifølge Sintef.

Norsk planpraksis

– Vi er glade for at veilederen nå blir tilgjengelig. Dette har vært etterspurt av medlemmer i nettverket Grønn Anleggssektor, og vi tror at et slikt støttedokument vil senke terskelen for å ta i bruk CEEQUAL, sier Ellen Ramsnes i Sintef Community, leder av Nettverket Grønn Anleggssektor.

En utfordring som bransjen har erfart i bruk av CEEQUAL er at det er et britisk/internasjonalt system. Det har gitt utfordringer i forhold til norsk planprosess.

– For å få til nødvendig endring må bærekraft enda tidligere inn i prosjekter og være et premiss fra starten. Veilederen tar hensyn til og klargjør hvordan norsk planpraksis og CEEQUAL kan henge sammen. Med veilederen ligger det nå til rette for at alle typer infrastrukturprosjekter kan benytte CEEQUAL, sier Anders Nohre-Wallden i Grønn Byggallianse og prosjektansvarlig for veilederen.

Grønn Byggallianse skal samle bransjen gjennom en rekke læringsarenaer utover høsten. Dette for å gjøre veilederen enda bedre. Samtidig jobbes det med å få på plass kurs for å benytte CEEQUAL som verktøy.

Les mer om veilederen her.