Slik rammes bransjen – slik jobber MEF

Prisene på drivstoff, energi, råvarer og materialer har som følge av krigen i Ukraina økt, i et slikt omfang at det har ført til en merkbar nedgang i lønnsomheten hos MEFs medlemsbedrifter.

– Våre medlemsbedrifter står nå i den dypeste krisen i nyere tid. Anleggsnæringen rammes av en rekke negative faktorer som slår inn samtidig og som truer våre virksomheten til mange MEF-bedrifter, skriver MEF i en melding.

Ifølge MEF er konsekvensen at det som alltid har vært trygge arbeidsplasser nå står i fare å forsvinne fordi medlemsbedrifter må nedbemanne eller vil forsvinne fordi de går konkurs eller må nedlegges.

Annonse

Kontraktene må justeres

MEF har gjennomført to medlemsundersøkelser etter at krigen i Ukraina startet som begge viser at effekten av raskt økede priser betydelig påvirker MEF-bedriftene.

Resultatene av undersøkelsene brukes av MEF for at politikerne skal iverksette tiltak som reduserer de økonomiske konsekvensene av krisen bransjen befinner seg i.

– Vi ber om noe så enkelt som at kontraktene justeres med prisindeks så det ikke er distriktsarbeidsplassene som må ta regningen for den uforutsette situasjonen vi står i, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

Må få tilstrekkelige bevilgninger

MEF er svært bekymret for at byggherrene, spesielt de offentlige i statlig og kommunal sektor, ikke er villige til å kompensere for de økte kostnadene anleggsentreprenørene nå møter i forhold til prisøkningen til så og si alle innsatsfaktorer.

Ifølge MEF taper nå et ikke ubetydelig antall entreprenører penger på sine prosjekter. En slik situasjon mener forbundet er uakseptabel. MEF forventer at de offentlige byggherrene nå gis tilstrekkelige bevilgninger som sikrer at pågående prosjekter blir gjennomført på en god måte.

MEF mener anleggsbransjen nå er helt avhengig av at regjeringen og Stortinget straks sørger for tilstrekkelig inndekning og går i dialog med bransjen for å sikre at samfunnsviktige prosjekter gjennomføres på en betryggende måte. Både statlige og kommunale myndigheter er avhengige av at prosjekter gjennomføres i tråd med fastsatte planer.

– Vi er i direkte dialog med sentrale politikere i storting og regjering. Dersom Regjeringen ikke kommer vår bransje i møte i revidert nasjonalbudsjett vil situasjonen være krevende, men vi vil da forsøke å få Stortinget til å få på plass tiltak før sommeren, heter det i meldingen fra MEF.