Ramirent og NAV inngår samarbeid

– Vi ønsker å gi nye muligheter til flinke og motiverte mennesker som sliter med å skaffe seg jobb, samtidig som det løser våre egne utfordringer med rekruttering.

Det sier HR-direktør Henriette Hall-Eriksen i Ramirent Norge i en pressemelding. Bedriften har inngått en samarbeidsavtale med NAV Oslo om rekruttering og inkludering. Allerede denne måneden vil man se et konkret resultat av avtalen.

– Det handler om å tilrettelegge for at de som ikke alltid ligger øverst i bunken kan få vise seg fram, og alt tyder på at vi nå vil ansette en rekke kandidater fra NAV ved vår stillasavdeling i Oslo, sier leder av avdelingen, Thomas Tangstad.

Annonse

Ansette i stedet for å leie inn

Bakgrunnen for det hele var en pressemelding om at Ramirent, som er en landsdekkende leverandør av maskiner og utstyr med stillas-avdelingene i Oslo, Bergen, Trondheim, Sandefjord og Kristiansand, ønsket å ta et bransjeansvar ved å ansette montører i stedet for å leie dem inn. Slik fulgte selskapet opp Regjeringens signaler om å stramme inn på bruken av innleid arbeidskraft.

Totalt skulle det ansettes nærmere 30 montører i løpet av kort tid, og 10 av de nye montørene skulle ansettes  ved stillas-avdelingen i Oslo. Nå tyder det meste på at flere av de ti vil bli rekruttert direkte fra NAV Oslo.

Inkluderingsdugnad

– Da jeg leste saken så tok jeg kontakt med Ramirent, og foreslo en samarbeidsavtale og en felles dugnad for å inkludere flere personer i det ordinære arbeidsmarkedet. Forslaget var at vi i NAV Oslo kunne tilby motiverte og dyktig arbeidskraft mot at Ramirent ga våre kandidater en mulighet til å gjennomgå jobbintervjuer og eventuelt påfølgende kurs og fast ansettelse, sier Lars Martin Vik, markedskontakt i NAV Vestre Aker.

– Ramirent viste seg å være veldig positive til et samarbeid, og i NAV er vi er nå veldig glade for at en så stor aktør i utleiebransjen tar denne utfordringen på strak arm. Ramirent er meg bekjent et av de aller første selskapene i utleiebransjen som inngår et slik samarbeid med oss på dette området. Målet er å få til et et hensiktsmessig samarbeid der NAV kan være med på å dekke et behov i markedet, påpeker Vik.

Flere på vei til fast jobb

Leder av Ramirents stillas-avdeling i Oslo, Thomas Tangstad, opplyser at de aktuelle kandidatene fra NAV allerede har vært inne til intervju.

– Hvis alle i tillegg nå gjennomfører og består montasjekurs, fallsikringskurs og stropp- og anhukerkurs så vil de bli fast ansatte i Ramirent. Dette er flinke og motiverte kandidater som vi ellers aldri ville ha fått fatt i, sier Tangstad, som karakteriserer avtalen som en vinn-vinn-situasjon for både Ramirent, NAV og ikke minst for de arbeidsledige som nå får en fast jobb å gå til.

– Vi har slitt veldig med å rekruttere medarbeidere innen disse områdene, så dette er en avtale som alle parter er strålende fornøyd med. Det er også gledelig at det er et mangfold i utvalg av kandidater med både innvandrerbakgrunn og til og med jenter, som ikke er helt vanlig kost i denne delen av bransjen, sier Thomas Tangstad som opplyser at Ramirent også etter hvert vil tilby de nyansatte en lærlingekontrakt der det vil være aktuelt.

– Det har vært mye fokus på rekruttering innen NAV, men vel så viktig er det å ha fokus på kvalifisering og gi den nye jobben en større verdi. Ved å gi muligheter for et fagbrev så får de arbeidsledige ikke bare en ny jobb, men de får også ny kompetanse og en mulig karrierevei, sier Lars Martin Vik.

Samfunnsansvar og nasjonal avtale

– I Ramirent er vi opptatt av mangfold, inkludering og gi folk nye muligheter, og innen NAV-systemet er det veldig mye dyktige folk og ressurser som har veldig mye å by på.  Den nye samarbeidsavtalen med NAV Oslo bidrar dessuten til å dempe den store utfordringen med mangel på både erfarne og nyutdannede fagarbeidere. Eksempelvis så er det nesten ikke tømrere å oppdrive lenger. Her har vi et bransjeansvar som vi ønsker å ta tak i, og med denne avtalen med NAV så føler jeg at vi også tar et samfunnsansvar, sier HR-direktør Henriette Hall-Eriksen i Ramirent Norge, og legger til at det også er aktuelt å inngå en avtale med NAV på nasjonalt nivå.

– Selv om dette i første omgang er et pilot-prosjekt  her i Oslo, så er det en så god modell at vi nå også vurderer å ta dette opp på et nasjonal nivå,  bekrefter Hall-Eriksen.