Juridisk satsing i MEF

Maskinentreprenrørens Forbund (MEF) styrker sin juridiske avdeling, for å imøtekomme økende etterspørsel fra medlemmene.

En av MEFs viktigste medlemsfordeler er juridisk bistand. Juridisk avdeling i MEF yter bistand innenfor de fleste rettsområder som er relevante for medlemsbedriftene. Det være seg arbeidsgiver- og tariffsaker, entreprise- og kontraktsrett, offentlige anskaffelser/anbud og erstatningsrett. Juristene kan også føre saker for domstolene. Fra årsskiftet har avdelingen økt sin bemanning med én advokat og én praktikant, og består nå av totalt åtte ansatte.

Kraftig økning

– Hver medlemsbedrift har krav på åtte timers juridisk bistand per år. Det inngår i medlemskontingenten. Bakgrunnen for at vi øker kapasiteten i avdelingen er en økende etterspørsel for advokattjenester blant våre medlemmer. Spesielt har det vært ønske om å øke kapasiteten når det gjelder kontrakts- og entrepriserettssaker, forteller Thomas Kollerød, leder for juridisk avdeling i MEF.

Annonse

– Vi har hatt en kraftig økning i antall registrerte saker det siste året; fra 420 saker i 2020 til 620 i 2021. I tillegg kommer alle andre mer eller mindre uformelle henvendelser, sier han.

Også forebygging

– Hva bidrar dere mest med overfor medlemsbedriftene?

– Vår oppgave er i prinsippet å være den juridiske avdelingen som våre medlemsbedrifter ikke har internt. De aller største bedriftene har jo egne juridiske avdelinger, men de fleste har ikke det. Vår primære oppgave er dermed å ivareta disse oppgavene for medlemmene. Vi yter faglig bistand og rådgivning innenfor alle våre fagområder, sier Kollerød.

– I tillegg driver vi utstrakt kurs- og forelesningsvirksomhet, først og fremst for MEF-skolen, men også for eksterne oppdragsgivere på det juridiske området. Vår hovedfunksjon er å bistå i tvistesaker, men vel så viktig er det å bidra til å forebygge tvistesaker ved å bygge opp kompetansen hos entreprenørene innenfor de ulike fagområdene.

Bedre å ta én telefon for mye

– Er det noen juridiske temaer dere ikke bistår med?

– Hvis det dreier seg om skatt- og avgiftsspørsmål, vil jeg nok anbefale å medlemmene å ta kontakt med aktører som har spesialisert seg i disse fagområdene. Videre bistår vi som prinsipp ikke dersom det er en tvist mellom to medlemsbedrifter, eller hvis det er pågående anbudssaker der flere medlemmer er involvert, sier Kollerød.

– Generelt vil jeg si til medlemsbedriftene våre at det er bedre å ta én telefon for mye til oss enn én for lite. Det kan være fint å ha noen å drøfte en sak eller situasjon med, uten at det nødvendigvis er en oppstått tvist eller uenighet. Ved å bruke oss som sparringspartner kan det også lede til at man unngår større uenigheter eller tvister senere. Dersom en henvendelse ikke blir registrert som en sak hos oss, så teller det heller ikke som de en av de åtte timene som er inkludert i medlemskontingenten.

Om juristene og arbeidsområdene

Silje Lindvik og Solveig Nørstrud Wanvik har særlig kunnskap og ansvar for personal- og arbeidsrettslige saker. De er også ansvarlige for MEFs to tariffavtaler og deltar i MEFs forhandlingsutvalg. Thomas Kollerød er også tilknyttet teamet for tariff- og arbeidsrett.

Kontrakt- og entrepriseteamet bistår medlemmer i forbrukersaker og saker mellom profesjonelle parter. Teamet består av Mari Rudshaug, Jørgen Bunk Olsen, Erik Handeland Selmer og Tone Gulliksen. Thomas Kollerød bistår også med entreprisesaker.

I tillegg har Tone Gulliksen og Jørgen Bunk Olsen kompetanse på anskaffelsesområdet.

Håvard Almås er praktikant og bistår advokatene med informasjonsinnhenting, mindre utredningsoppdrag, utkast til saksfremlegg og innlegg om juridiske temaer.