Veidekke stanser hydrogenprosjekt

Nødvendige investeringer blir for høye og den økonomiske risikoen blir for stor.

Veidekke legger prosjektet med hydrogen som mulig energibærer for skip og asfaltproduksjon på is inntil videre, skriver selskapet i en pressemelding. Forutsetninger knyttet til investeringer og risiko, som hittil har vært førende for prosjektet, skal være årsaken.

Mulig fortsettelse

– Veidekke skal fortsette med å kutte klimautslipp fra vår virksomhet, og vårt ønske om å konkurrere på bærekraft er på ingen måte svekket. Men når vi ser på de betydelige investeringene og den korte forutsigbarheten asfaltbransjen lever under i dag (6-8 måneder), mener vi at risikoen rett og slett blir for stor. Vi har derfor valgt å stanse prosjektet i sin nåværende form, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur.

Annonse

Veidekke opplyser om at dialogen med samarbeidspartene fortsetter i tiden fremover. Dette for å se om det er mulig å fortsette prosjektet på andre premisser, og med en annen risikoprofil for selskapet.