Smelter og renser Oslo-snø døgnet rundt

S/S Terje har i løpet av få dager smeltet og renset like mye snø som i hele fjor vinter. Cirka hvert tredje minutt leverer en transportbil snø til NCCs snøsmelteranlegg ved havna i Oslo.

Den senere tids snøfall har medført høy aktivitet ved NCC SnowClean. Siden snøsmelteren startet opp for alvor på nyåret er en iferd med å passere gamle snørekorder for smelting og rensing, skriver NCC i en melding.

– På halvannen ukes drift har vi snart smeltet og renset like mye snø som vi gjorde til sammen i hele fjor vinter, sier Hans Kevin, prosjektleder i NCC. Han er ansvarlig for driften av NCC SnowClean og har vært med alle de ti vintrene NCC har hatt oppdraget med å smelte snø fra Oslo-gatene. Anlegget er fra i vinter flyttet fra Akershuskaia til Grønlia i havnen i Oslo.

Annonse

– Vi har god erfaring med dette, kjenner anleggets kapasitet svært godt, og med god planlegging og logistikk håndteres snømengdene helt utmerket, forteller Kevin.

I kø for å levere snø

Daglig står snølastede lastebiler og traktorer med hengere i kø for å levere snø til smelting og rensing ved anlegget. Cirka hvert tredje minutt leverer en transportbil snø til anlegget, det utgjør, ifølge NCC, rundt 20 snølass og cirka 5-600 kubikkmeter snø i timen. I anlegget blir snøen renset og smeltet, og det rensede smeltevannet blir ført ut i Oslofjorden.

Det jobbes to skift med seks operatører på dagtid og fire på natten for å ta unna de store volumene.

Denne vinteren er Oslo havn kommet inn som ny kunde, og i tillegg til smelting og rensing av snøen fra Oslo-gatene og havna, kommer også leveranser fra borettslag og næringsvirksomhet, ifølge NCC.

– Snøen fra Oslo-gatene har høyeste prioritet, men vi skal klare å ta unna snø for også andre kunder, så det er bare å komme, avslutter Hans Kevin.