Nettpartner og Ramirent inngår samarbeid for grønnere bygge- og anleggsplasser

Samarbeidet mellom de to leverandørene skal sikre fremdrift og stabilitet på elektrifiserte bygge- og anleggsplasser.

– Et samarbeid mellom Nettpartner og Ramirent gjør det mulig for begge parter å være en totalleverandør innen provisoriske strømløsninger – både høyspent og lavspent. Noe som er avgjørende for å kunne planlegge og drifte en utslippsfri byggeplass. Ramirent er en anerkjent aktør i markedet, og sammen ruster vi oss for grønne leveranser, sier Per Åge Nymann, direktør marked og salg i Nettpartner, i en pressemelding.

Planlegging, kommunikasjon og drift

Samarbeidsavtalen innebærer blant annet at Nettpartner og Ramirent sammen skal bygge komplekse infrastrukturer for både høy- og lavspent. På denne måten skal prosessen og kommunikasjonen forenkles betraktelig for byggherre og byggentreprenør. Som byggherre eller entreprenør skal man da kun trenge å forholde seg til bare én kontaktperson ved oppstart og drift – uansett spenningstype.

Annonse

– For å kunne gjennomføre det grønne skiftet, også i byggebransjen, blir det viktig å kunne effektstyre byggeplassen. Dette innebærer også å skape gode synergier mellom leverandører for best mulig drift av hele elektropakken for kundene våre, forklarer Nymann.

Utstyr, kompetanse og kapasitet

Ifølge meldingen har begge aktørene svært høy kompetanse innen montasje, med en stor montørstab innen rigg og drift. Sammen skal de også ha tilstrekkelig kapasitet på utstyrsmengde og varianter til å dekke kundebehovet.

– Nettpartner har en unik tilgang til transformatorer og bryteranlegg samt erfarne Driftsledere og vakt og beredskapstjenester, mens Ramirent – i tillegg til utleie av alt fra fordelingsskap til elektriske anleggsmaskiner – også har avtaler for batteriløsninger. Dette gjør samarbeidet svært gunstig for kunden, forklarer Lars William Bjørnbakken, leder for Elektro Region Øst i Ramirent.

Rådgiving

For Joachim Hasli, faglig leder og elektrosjef i Ramirent, er dette et kjærkomment samarbeid.

– Dette har jeg sett frem til lenge nå. Sammen med Nettpartner kan vi starte planleggingen mye raskere for våre kunder. Nettpartner vil kunne hjelpe oss med høyspentdelen, og sørge for et langt større utvalg og kortere leveringstid på trafo, sier Hasli.

– Vi har en intensjon om å levere et produkt til kunden innen ti virkedager fra avtaleinngåelse. Målet er også å kunne rådgi kunde så tidlig som mulig i prosjektet, og gjerne bistå med å definere behovene – allerede fra utarbeidelse av anbud eller forespørsler, avslutter Per Åge Nymann.