Brøytebiler på biogass i Oslo-området

Vaktmesterkompaniet har gått til anskaffelse av biogassdrevne lastebiler til brøyting og salting av riksveiene i hovedstadsområdet.

I fjor høst vant Vaktmesterkompaniet AS Statens vegvesens kontrakt for drift av riksveiene i området Oslo-Gardermoen. Under kontraktsigneringa lovet direktør Hans Jørgen Sundby å være en aktiv og pådrivende aktør i det grønne skiftet. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Fossilfri drift innen 2025

Vaktmesterkompaniet har som målsetting at alle deres maskiner og kjøretøy på Oslo-Gardermoen-kontrakten skal være fossilfrie innen 2025. De har også tatt mål av seg å skape nye løsninger som vil redusere klimabelastningene innen drift og vedlikehold i løpet av de fem årene kontrakten med Statens vegvesen varer.

Annonse

– Merker ikke forskjell

Foreløpig har Vaktmesterkompaniet kjøpt inn to biogasslastebiler til driften av riksveiene i Oslo-Gardermoen-området. Lastebilene er utstyrt med frontplog og saltspreder, i tillegg til å være forberedt for bruk av sideplog. Den første av de to bilene er levert og i drift, mens den andre blir levert i første kvartal 2022.

– Vi har testet den første biogasslastebilen under større snøfall. Det er alltid spennende med ny teknologi, sier avdelingssjef Hans Petter Skjellum i Vaktmesterkompaniet.

– Hittil har bilen ikke gitt oss noen store overraskelser, og vi merker ikke forskjell på denne bilen og tilsvarende bil drevet på konvensjonell diesel. Det er nok av krefter til oppgavene den skal utføre. Dette er betryggende med tanke på at vi skal sette inn en gassdrevet bil til på kontrakten i nær fremtid.

Klima- og miljøgevinster

Biogasslastebilene er noe dyrere i innkjøp og har noe høyere driftskostnader enn konvensjonelle dieselbiler. Til gjengjeld er klima- og miljøgevinsten stor. Ifølge pressemeldingen slipper biogassbiler bare ut 10 prosent så mye CO2 og 50 prosent så mye NOx som diesellastebiler.

Motorstøyen fra lastebiler som går på biogass er også vesentlig lavere enn fra de som går på diesel. Dette er ekstra viktig i trafikkerte storbyområder der folk bor tett. Mens støyen fra en diesellastebil er på 80 desibel, er støyen fra en biogasslastebil 72 desibel, dvs. omtrent som støyen fra en støvsuger. Biogasslastebilene har en rekkevidde på 450 kilometer, ifølge meldingen.

Veivesenet belønner klimavennlige løsninger

Statens vegvesen har skjerpet miljøkravene og belønner entreprenører som vil gjøre en innsats for klimaet. Alle nye driftskontrakter for riksvei som veivesenet lyser ut, har krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp.