Vokser på snøbrøyting

Ramlos satser på vintervedlikehold med snøbrøyting og strøing av tørr- og fastsand. Det vokser selskapet på, med store investeringer og mange flere ansatte.

Tekst: Harald Vingelsgaard – anleggsmaskinen@mef.no

RØROS: – Vi fikk Røros-kontrakten. Den er verdt 100 millioner kroner over fem år, med muligheter for opsjon på tre nye år. Det er vi kjempefornøyd med, sier daglig leder Per Martin Rønningen i Ramlos.

Annonse

Ramlos på Os samarbeider med Brødr. Harsjøen på Tynset i firmaet HR Entreprenør AS, som de eier sammen. Det er HR Entreprenør som har Røros-kontrakten med Svevia, mens Ramlos utfører oppdraget.

Svevia har på sin side kontrakt med fylkeskommunen. Fylkeskommunen tok over etter at Statens vegvesen hadde disse kontraktene i lang tid. Ramlos holder til på Os i Østerdalen, om lag en mil sør for Røros i Trøndelag.

Historisk satsing

Kontrakten ble undertegnet sommeren 2020. Dette gir en historisk stor satsing på vinterjobbing for Ramlos.

– Hvorfor ville dere satse på vintervedlikehold?

– Vi har tett samarbeid med Svevia, etter vi har høvlet vei for dem i sju år. Vi ble spurt om å samarbeide med dem om å legge inn anbud på Røros-kontrakten. Vi regnet på kontrakten, sammen med Svevia, og fikk tilslaget, sier Rønningen.

Han er glad selskapet nå har en langsiktig kontrakt, som sikrer oss mye arbeid om vinteren. Det vanlige tidligere har vært kortsiktige kontrakter og mindre arbeid om vinteren.

– Med Røros-kontrakten jevner det seg ut. Vi får forutsigbarhet for hele året i mange år fremover. Og ikke minst god sysselsetting hele året, sier han.

Brøyting er ikke noe nytt der i gården. Det har Ramlos drevet med siden 1995, men aldri så mye som nå. Selskapet har til sammen bortimot 30 mann på vaktlister for brøyting om vinteren.

KLAR: Maskinfører Joakim Smedås er klar til ny sesong. Bildet er fra april 2021.

Stor investering

Ramlos investerte om lag 12 millioner kroner i mye forskjellig nytt utstyr for Røros-kontrakten:

 • En Volvo 540 Tridem, fireakslet krokbil med underliggende skjær og sideplog.
 • En Volvo 540, treakslet tippbil.
 • Seks Mählers ploger, blant annet en høyfjellsplog som er 2,3 meter høy, fjellploger og en spissplog. I tillegg kommer en kantplog for montering på hjullaster, og en sideplog til Cat 140 veihøvel.
 • To nye Falköping fastsandspredere.
 • To Mählers skiltvaskere med hydrauliske armer, monteres på brøyteplate på lastebilen.
 • En Dalen snøfreser foran på traktoren.
 • To Dalen snøfresere bak på traktoren.
 • To brukte lastebiler til brøyting.

– Vi hadde noen tekniske problemer med fastsandsprederne og noen biler i starten, men det ordnet seg. En må regne med slikt i begynnelsen, sier Rønningen.

Driftssjef Trond Vangskåsen har ansvaret for brøytingen i firmaet. De hadde en svært hektisk periode før vinteren, med å skaffe utstyret og teste dette. Begge understreker at de er fornøyde med leverandørene av utstyret.

– Leverandørene er vant til at utstyret kjøres døgnet rundt. De er også vant til å yte god service.

I tillegg til det nye utstyret, har Ramlos standard utstyr som blant annet hjullaster, hjulgravemaskiner og brøytebiler fra tiden før de fikk Røros-kontrakten. Nå til sesongen 21/22 har Ramlos kjøpt ytterligere to nye brøytebiler. Det koster penger, men nye biler gir bedre driftssikkerhet enn brukte.

SPREDER: Brøytebilsjåfør og maskinfører Annar Ryen med tommelen opp for den nye Falköping fastsandsprederen.

Arbeidskraft

Ramlos har over 30 ansatte på vaktlister for vintervedlikehold. De ansatte 10 av disse da de fikk Røros-kontrakten.

– Vi har god tilgang på arbeidskraft, og vi har rekruttert noen via bekjentskaper. De fleste søkte jobbene på vanlig måte, sier Rønningen.

Noen av de nyansatte tok førerkort for lastebil etter at de fikk jobben. Ramlos betalte dette. Mange sjåfører bor i nærheten av roden de skal brøyte, fra Tydal i nord til Koppang i sør.

Ramlos kjører disse strekningene på Røros-kontrakten:

 • Fylkesvei 30 fra grensa mellom fylkene Innlandet og Trøndelag, og nordover til Ålen.
 • Fylkesvei 31 fra Røros sentrum til Brekken og videre til riksgrensa, det vil si grensa til Sverige.
 • Fylkesvei 705 fra Brekken og over fjellet Langsvola til Gressli i Tydal.

I tillegg til Røros-kontrakten, har Ramlos brøytebiler som kjører på riksvei 3 i Østerdalen. Dette er på en annen kontrakt med Svevia.

Krevende

Fylkesveiene i Røros-kontrakten er sporete og dårlige noen steder. Sør for Røros er det en kort strekning med så dype spor i veien – på sommerstid – at det er satt opp fareskilt om dette. Det er med andre ord dype spor i veien på vinterstid også, selv om veien er nybrøytet. Sporene er svært vanskelige å se under snøen. Noen biler kjørte av veien på denne strekningen vinteren 2020/2021.

Høyden over havet varierer svært mye i Tydal, noe som kan gi fint sommerføre ett sted og vinterføre et annet sted. På fjellet over Langsvola er det så mye snøfokk, at veien blir stengt flere ganger hver vinter.

Fylkesveiene på Røros-kontrakten skal ikke saltes. Ramlos kjører med tørrsand på etterhengende sandstrøer. Og fastsand fra «balje» på bilen. Fastsand er sand blandet med varmt vann. Denne blandingen smeltes fast i isdekket og gir nærmest spikerfeste ved ideelle forhold.

FRES: Fendt traktor med Dalen frontfres ble kjøpt nytt til Røros-kontrakten.

Fin vinter

Nå gjør de seg klare til en ny sesong, etter en 20/21-sesong med mye ståtid.

– Vi hadde en fin vinter med lite snø. Det ble en lang kuldeperiode uten nedbør. Da stod bilene. Siste del av vinteren fikk vi noen perioder med styggvær, snø og mye vind, sier Rønningen og Vangskåsen.

– Å bli en god brøytebilsjåfør krever erfaring. Hvordan er det å brøyte med mange nye folk som ikke har drevet med dette tidligere?

– Våre erfarne brøytere i Ramlos overfører kunnskap til de nyansatte. Samtidig har vi fått veldig mange nyttige råd fra Svevia lokalt på Røros, sier de.

I Røros-kontrakten får de også arbeid om sommeren, med kantslått og forskjellige typer serviceoppdrag på veiene.

– Vi ønsker mest av alt et godt samarbeid med Svevia, og at Svevia samarbeider best mulig med fylkeskommunen som er byggherre. Vårt felles mål er trygge veier for alle, sier Rønningen og Vangskåsen i Ramlos på Os.