Overvannskassetter for trerøtter

Trerøtter på avveie er en utfordring for å få flere trær i norske bymiljøer. Det finnes imidlertid flere ulike løsninger på problemet.

En av løsningene er testet ut i et pilotprosjekt i Danmark, hvor overvannskassetter gir et godt og trygt vekstmiljø for trerøttene.

Når trærne vokser i et bymiljø, oppstår det ofte skader på asfalt og overflatebelegning og trær blir av den grunn ofte valgt bort.

Annonse

– Det er synd at vi ikke har fått integrert flere trær i bybildet i norske byer, da det gir så mange positive sidegevinster. Nå blir det heldigvis fokusert mer på trærnes nyttige effekter, blant annet gjennom FN-kampanjen «Trees in Cities» som satser sterkt på å få plantet flere trær i byene, sier Vidar Handal i en pressemelding fra Norsk Wavin. Handal er produktsjef for overvannsløsninger hos nettopp Norsk Wavin.

Wavin har nylig utviklet en ny løsning for å løse disse utfordringene. Den heter TreeTank og er en kassettløsning som gir treet mulighet til å vokse i et avgrenset, men stort nok område uten å ødelegge andre deler av infrastrukturen.

– Rask installasjon og enkel rørføring

Norsk Wavin har store forventninger til utbredelsen av TreeTank i Norge og resten av Nord-Europa, og Vidar Handal har tro på at Wavins produkt vil ta opp kampen med andre kassettløsninger på markedet.

– Først og fremst går arbeidet med TreeTank raskere fordi kassettene er enkle å montere, men like viktig er det at det går raskere å fylle TreeTank med jord enn andre løsninger på markedet. Det gir en kortere anleggsperiode, noe som er viktig i bymiljøer der butikker og andre virksomheter taper omsetning så lenge anleggsarbeidet pågår, sier Handal.

– I TreeTank legges det også dreneringsrør som fungerer som vanningssystem. Rørene infiltrerer og forsinker vannet og lar det sive ut til trerøttene over tid. I ekstreme tørkeperioder kan de enkelt etterfylles ved hjelp av tankbiler. Når rørene ikke er fylt med vann, sirkulerer oksygenet i rørene og ned til røttene.

– Til slutt kan man, takket være kassettenes størrelse, føre rør i jorden som i en tradisjonell anleggsprosess. Man kan føre eksisterende eller nye rør inn gjennom TreeTank-en. Det gir en rekke fordeler og stor fleksibilitet under både prosjekteringen og anleggsarbeidet, fordi entreprenører og byggherrer ikke trenger å bruke unødvendige ressurser på å lage rørføringer, poengterer Vidar Handal.