Slik kan riktig finansiering hjelpe din bransje

Nytt utstyr er kostbart i vår bransje. Ikano Bank tilrettelegger gjennom sin handelsavtale med MEF Skog og MEF anlegg region Øst for at bedrifter lettere kan oppgradere utstyret, og samtidig beholde økonomisk fleksibilitet. Leasingekspert Tormod Karlsen forteller hvordan.

Denne artikkelen er en annonse for Ikano Bank

– I anleggsbransjen er maskiner og utstyr ofte svært kapitalkrevende, noe som kan legge begrensninger på bedriftens handlingsrom og muligheter. Her kan vi hjelpe med en mer fleksibel løsning.

Annonse

Det sier Tormod B. Karlsen, strategisk rådgiver og kundeansvarlig hos Ikano Bank.

Godt kjent med bransjen

– Vi har spesialisert oss på utstyrsleasing til bransjer som skogbruk, bygg og anlegg. For å forstå disse bransjene best mulig snakker vi mye med kundene våre. Vi deltar på arrangementer der kunder og leverandører samles. Vi lytter og lærer. Slik holder vi oss oppdatert på hva som rører seg i bransjen, forklarer Karlsen.

Ikano Bank har inngått handelsavtale med MEF Skog og MEF anlegg region Øst.

Større handlingsrom med leasing

– Leasing gir inntil 100 % finansiering, slik at driftskapitalen beholdes i selskapet og kan anvendes der den skaper størst verdi. Gjennom handelsavtalen tilbyr vi spesielt gunstige betingelser til MEF-medlemmer.

– En av fordelene ved leasing som finansiering er at man jevnlig har mulighet til å oppgradere utstyret. Da sitter bedriften til en hver tid på ny og moderne teknologi. Dette kan bidra til mer effektiv produksjon og utgjøre et viktig konkurransefortrinn.

– Hvordan fungerer det?

Det meste kan leases

– Det meste av driftsutstyr kan faktisk leases. Forutsetningen er at det er selvstendige enheter, det vil si av en karakter som normalt kan avskrives. Forsikring må på plass, enten man har sin egen eller ønsker at vi ordner det, sier Karlsen.

Tilleggsutstyr og tjenester kan inngå som en del av avtalen. Alle typer foretak kan benytte leasing.

– Etter en vurdering av objekt og selskap får vi nødvendige formaliteter på plass, og utstyret kan anskaffes. Vi har tett dialog gjennom hele prosessen, legger han til.

– Hva skjer når avtaleperioden er over?

– I anleggsbransjen inngår vi normalt avtaler på mellom fem og syv års varighet. Ikano Bank står da som eier av utstyret, mens du som kunde har full bruksrett. Når avtalen utløper kan utstyret enten kjøpes ut eller man kan tegne ny avtale og anskaffe nytt og oppgradert utstyr. Alt etter hva som er mest hensiktsmessig for bedriften.

Finn ut hva det vil utgjøre

Ikano Bank har laget en kalkulator der du kan du beregne estimert månedlig leasingbeløp for utstyr innenfor ulike bransjer, deriblant skog, anlegg og landbruk.

Prøv kalkulatoren her

Tormod Karlsen, leasingekspert og rådgiver i Ikano Bank.