Billigere drift med Panolin miljøvennlig smøreolje

Bruke mindre penger på drift og vedlikehold. Mer miljøvennlig og sikrere for miljøet. Nei, den kombinasjonen er verken utopi eller fri fantasi. Med Panolin biologisk nedbrytbar smøreolje får du begge deler. Hemmeligheten ligger i oljens ekstreme driftstid: Testet i over 20 000 timer uten skifte!

Bare økonomisk lønnsomme, teknisk modne og miljøtilpassede konsepter er virkelig bærekraftige.

Panolin oljer for anleggsmaskiner, landbruk og skogsdrift er basert på 100 prosent mettede estere og nøye utvalgte additiver.

Annonse

Dette er produkter som er svært stabile og høytytende over lang tid. Det skyldes at oljen er svært motstandsdyktighet mot ytre påvirkning:

  • Høy temperatur
  • Trykk
  • Skjærkrefter
  • Vann.

Oljen er også ekstremt stabil når det gjelder oksidasjon.

Derfor er Panolin olje lønnsomt

Panolin står for svært robuste oljer med en levetid som overstiger vanlige mineralske oljer mange ganger.

"<yoastmark

Et eksempel: Panolin er testet i anleggsmaskiner til over 20 000 timer brukstid. Uten skifte. Samtidig som den gir driftsutsatte komponenter full beskyttelse.

Utvidede oljeskiftintervall betyr fremfor alt flere timer i drift – altså høyere oppetid. Samtidig spares kostbart vedlikeholdsarbeid. Når oljeforbruket går ned betyr blir det færre innkjøp, mindre innkjøpsadministrasjon og lavere kostnader til transport og lager.

Derfor er Panolin godt og sikkert for miljøet

Søl av mineralolje er miljøfarlig forurensning. Den faren er eliminert med Panolin olje.

Ved utilsiktet søl vil Panolin oljene brytes ned. Uten å påvirke miljøet, og med bare minimale restprodukter. Panolin danner heller ikke skinn på vannet.

Panolin HLP Synth hydraulikkolje er testet for bla. toksisitet og bionedbrytelighet, og oppfyller anerkjente tyske, engelske og svenske standarder for miljøtilpassede oljer (EAL-oljer).

Lang brukstid betyr lavere oljeforbruk. Dette gir mindre transport av ny olje og bruktolje, samt redusert avhending av den brukte oljen. Det gir til slutt et lavere CO2-utslipp gjennom hele livssyklusen til oljen, sammenlignet med konvensjonell smøreolje.

Dette er Panolin olje

Sveitsisk baserte Panolin International Inc. har arbeidet med miljøtilpassede oljer i over 35 år og utviklet spissteknologi på området.

Målet er hele tiden å utvikle produkter som gir miljøgevinst uten å kompromisse på høy kvalitet og ytelse.

Panolin oljer oppfyller en rekke kvalitetskrav fra bl.a. Caterpillar, Volvo og asiatiske produsenter. Panolin HLP Synth er dessuten eneste EAL-olje som er foretrukket av Bosch-Rexroth for deres pumper og motorer i hht RDE 90245.

YX og Tess har Panolin i Norge

YX Smøreolje AS er norsk importør av Panolin miljøtilpassede oljer.

TESS fører Panolin oljer i sitt sortiment og er tilgjengelig gjennom sine over 130 avdelinger over hele Norge.

Panolin benyttes i anleggsutstyr spesielt der det er risiko for utilsiktet spill. Bruksområdene og mulighetene for miljøgevinst og besparelser er enda flere. Oljene kan benyttes overalt der det ellers benyttes konvensjonell mineralolje i dag.

Spar kostnader – beskytt miljøet – øk ytelsen