Skogsentreprenør på større anlegg

Store oppdrag? Ingen problem. Næsbø Skog AS tar gjerne avvirkning før veiutbygging og andre større anlegg. Stor skogsentreprenør, og en av Norges få skogsentreprenører  tariffavtale. – Kunne ikke vært der vi er nå uten tariffavtalen, sier daglig leder Torkil Næsbø.

HEGRA / STJØRDAL: – Tariffavtale? Det er det få skogsentreprnører som har…?

– Ja, jeg har skjønt det sånn. Vi har hatt det siden 2001. Vi hadde ikke kunnet være der vi er nå uten den. Det blir ryddige forhold med tariffavtale. Vi diskuterer lønn én gang i året, samlet for alle. Da er det det som gjelder, for både oss og de ansatte.

Annonse

Det sier daglig leder Torkil Næsbø i Næsbø Skog AS.

Skogsentreprenøren med base i Hegra ved Stjørdal er en av Norges største skogsentreprenører, i både antall ansatte og utstrekning på arbeidsområdet.

28 fast ansatte flytter 20 skogsmaskiner og fire gravemaskiner på drifter fra Lindesnes til Troms. Allskog er en stor oppdragsgiver på «vanlig» skogsdrift. Selskapet gjør også mye linjerydding, og en hel del avvirkning av skog i starten av store anleggsprosjekter.

Store anleggsprosjekter

E6-traseen nordover fra det som blir Berkåk-krysset. Dagens E6 helt til venstre i bildet. (Foto: Jørn Søderholm)

Kommende E6 Trøndelag forbi Berkåk er ett av de større eksemplene på det. E16 over Sollihøgda har de også tatt, i forbindelse med Skaret-Bjørgum som nå bygges av Skanska.

Lengst i sør har de ryddet E39 forbi Mandal for Hæhre Entreprenør. Lysebotn-Fagrafjell er et annet eksempel, med 70 kilometer ny ledningstrasé for Statnett.

– Det er en annen verden på anlegg. Betydelig tøffere krav til HMS, ytre miljø og stort behov for å forstå selve prosjektet, sier prosjekt- og anleggsleder Trond Borgan i Næsbø Skog AS.

– Folk på anlegg er litt mer «på». I en vanlig drift for en skogeier er det som regel bare vi alene. På et stort anlegg er det mer «kaos satt i system». Der må vi være en del av systemet. Det er mer å passe på enn når vi kjører opp i en skog for å ta ut 1000 kubikkmeter, sier Torkil Næsbø.

Jobber langt hjemmefra

Mange av jobbene er langt fra kontoret på Hegra og langt hjemmefra for de ansatte. Men det er bare et spørsmål om praktiske ordninger. De ansatte går ofte i 12-9-ordning.

Maskinføreren kjører oftes selv følgebil med maskintransporten mellom jobbene, og om pendlingen foregår med bil eller fly spiller liten praktisk rolle så lenge folk er innstilt på det.

– Hvis man må hjem til middag hver dag, så vil man slite hos oss, humrer Trond.

Var uvitende om tariffavtale

Tilbake til den tariffavtalen. Nå er både ansatte og eiere glade for den. Men det var ikke akkurat tilfelle da den ble til for 20 år siden.

Hva ligger bak valget som ble tatt den gangen?

– Det var noen som organiserte seg. Vi visste ikke så mye om det, og følte vel at de gikk imot oss. At det var ute etter å «ta» oss. Men i ettertid har vi sett at det var helt greit. Vi var litt uvitende, og var mest opptatt av å få jobben gjort. Vi visste lite om hva det innebar den gangen.

Maskinfører Håvard Fossbakk var én av dem som organiserte seg og tok diskusjonen med Næsbø. Han jobber fortsatt i bedriften, og nå er sønnen lærling i samme bedrift. 

Fint at det er ryddig

– Er det riktig å si at du nå er glad for det?

– Ja. Eller… Glad og glad, fru Blom. Det er fint at det er ryddig. Vi slipper misfornøyde ansatte til både jul og påske. Vi har ryddige og ordentlige forhold. Anleggsbransjen er nær oss. Vi kan ikke være dårligere enn den på lønn og vilkår, men må konkurrere på lik linje. Når vi kommer inn hos større entreprenører og på store veiprosjekter, så er det en fordel å vise at bedriften har tariffavtale. Den er en enkel måte å dokumentere lønns- og arbeidsvilkår på, sier Næsbø.