Enklere hverdag og bedre trafikksikkerhet med skiltlogg

Har full kontroll på hvilke skilt som er satt opp til en hver tid rundt anleggsområdet? Larsen Maskin & Transport AS har laget en smart skiltlogg som forenkler skiltingen, og bedrer trafikksikkerheten rundt anleggsområdet. Løsningen lå skjemabyggeren i SmartDok. (Annonsørinnhold for SmartDok)

Hvordan vet du at skiltene rundt anleggsområdet er satt opp riktig?

Er de oppdatert?

Annonse

Og ikke minst: Har du informert statens vegvesen eller oppdragsgiver om dette?

Larsen Maskin & Transport AS i Hammerfest har fikset dette via skjemabyggeren i SmartDok. Med den har de fått laget en egen skiltlogg. Der oppdaterer de og informerer om hvilke skilt som er satt opp, og hvor skiltene står til en hver tid.

Vi traff formann Magnus Dalheim og teamet hans på Neverfjordveien der selskapet jobbet med grøftegraving. Her var det satt opp varselskilt om anleggsarbeid, fartsreduksjon og fartsøkning.

– Skiltloggen er et fint verktøy som dokumenterer hvilke skilt som er satt opp, og hvor de står til en hver tid. Disse referansene brukes for å sette skiltloggen korrekt, forteller formann Magnus Dalheim.

Skiltlogg i SmartDok

Skiltloggen fylles ut kontinuerlig og kan i tillegg spesifiseres hvem den skal sendes til.

– Skiltloggen i SmartDok er fin fordi alle på prosjektet har tilgang til dette skjemaet, og kan oppdatere skiltloggen, samt eventuelt avslutte den når det er nødvendig.

Dette sikrer også bedre trafikksikkerhet.

– Med kontroll på skiltingen kan bilister som ferdes på veiene stole på at skiltene som er nødvendig er satt opp riktig , og potensielle farer er redusert.

– Hvordan vet dere dere hvor dere skal grave?

– Vi bruker vegreferanse for å finne ut hvor vi er på veien og hvor vi skal greve. Dette kan være noe som fylket eller statens vegvesen ber oss utbedre på veiene, og dette er linket opp mot kartene på vegvesenet sine sider, forteller Magnus til slutt.

Sjekklister mot maskin

En annen smart ting er å bruke skjemabyggeren til å lage sjekklister mot maskinene i bedriften. Bedrifter som aktivt har tatt i bruk denne funksjonen sørger også for bedre forebygging av maskinparken.

Larsen Maskin & Transport AS er et av svært mange selskap i Norge som benytter seg av denne muligheten.

– Vi dokumenterer hyppig i sjekklistene for maskinene. Det er god forebygging. Et svært godt hjelpemiddel, forteller formann Christian Østnes.

Prosjektet i Kvalsund der nye vannrør skal legges er gigantisk og ingenting er gitt til tilfeldighetene. Driftsstans her fordi en ikke har skiftet hydraulikkolje er ikke et tema en gang. Her må alt være på stell i følge Christian. De nye vannledningene skal ned i bakken i tide.

Formann Christian Østnes tar en titt på de svært gamle vannrørene som skaffet vann til bygda før i tiden. Deler av disse rørene blir tatt vare på for å vise frem hvilket fantastisk handverk de gamle rørene faktisk er.

– Som formann har jeg hele tiden full oversikt via nettbrettet mitt. Timer, sjekklister og maskiner. Alt i den ene appen, forteller han.

– Alle er flinke til å dokumentere og følge rutinene. Det må til dersom prosjektet skal bli vellykket!

Sjekkliste for maskin

Maskinfører Pål Martin Brattfjord tar frem mobilen og tar oss gjennom en sjekkliste for motoren i gravemaskinen han kjører.

Å ha full kontroll på maskinparken innebærer jevnlige kontroller av utstyret. Her ser vi en Pål Martin Brattfjord gå gjennom en sjekkliste for motoren.

– Her sjekker jeg blant annet oljestatus, frostvæske, hydraulikkolje og mer. Det er enkelt å registrere via appen, og dette sørger for god forebygging og ikke minst hindrer driftsstans på utstyret, sier han.

Sjekklistene som selskapet bruker sørger ikke bare for mer oppetid blant maskinene, men også at kundene til Larsen Maskin & Transport AS vil oppleve mindre prosjektstans.

Typiske sjekklister i SmartDok som er med på å sørge for stabil drift kan være; daglig vedlikehold av maskin, ukentlig kontroll av maskin, årlig gjennomgang av maskin, vintervedlikehold av maskiner.

Tegne på eksisterende skisse

Sjekklistene som selskapet bruker sørger ikke bare for mer oppetid blant maskinene, men også at kundene til Larsen Maskin & Transport AS vil oppleve mindre prosjektstans.

En ny funksjon som er kommet er muligheten for å tegne på eksisterende skisse/tegning.
Med denne nye skjemafunksjonen får du mulighet til å definere et område der innsender selv kan tegne eller anmerke på en eksisterende skisse/tegning.

Bruksområdet bestemmer du!

Har du behov for å få sendt inn grøfteplaner med skisser utarbeidet på stedet? Ingen problem!

Behøver du en enkel måte å markere avvik på i en plantegning? Null stress!

Ønsker du å legge inn et bilde for å forklare bedre hva som må sjekkes under en kontroll? Kjør på!

SmartDok brukes i dag av over 3000 små og store bygg- og anleggsbedrifter. Kontakt oss for demo