Sartor og Drange slår seg sammen

Entreprenørselskapene Sartor Maskin og Drange Maskin slår seg sammen til ett selskap. Ambisjon? Ta en lederrolle i anleggsbransjen i Vestland fylke.

BERGEN: Det sammenslåtte selskapet Sartor & Drange vil få en årlig omsetning på ca 700 millioner kroner i 2021, og har ca 190 ansatte.

Selskapets hovedkontor og verksted blir på Straume i Øygarden kommune, der Sartor Maskin AS holder til i dag.

Annonse

Det sammenslåtte selskapet eies av aktive eiere, totalt 56 aksjonærer. Alle vil fortsette i den daglige driften av selskapet.

Sartor Maskin slår seg sammen med Drange Maskin. Her er faglig leder og steinmur-ekspert Kjetil Lie i sving på en jobb sist sommer. (Foto: Jørn Søderholm)

Drange Maskin AS slår seg sammen med Sartor Maskin AS. Her er Rune Grimstad i prat med maskinfører Erik Mjånes på en jobb i Bergen våren 2021. (Foto: Jørn Søderholm)

SAMMEN: F.v. Arild Bøthun, Rune Grimstad, Jan Drange, Kåre Bjorøy. (Foto: Trude Brun Wilhelmsen)

Arild Bøthun blir daglig leder, mens selskapet får et styre bestående av Kåre Bjorøy, Jan Drange og Rune Grimstad.

Sartor & Drange fusjonerer

Fusjonen gjennomføres praktisk fra årsskiftet.

– Formålet med samanslåinga er å etablere ein større organisasjon for anleggsentreprisar, med hovudfokus på bergensregionen. Vi ser at kontraktsstorleikane, samt krav til kompetanse og bemanning i prosjekta aukar. Vi ønsker å vere hovudentreprenør på prosjekt der våre fagområder utgjer hovuddel av arbeidet. Difor ser vi det som avgjerande å vere sterk nok i form av kapasitet, kompetanse og finansielt, sier Arild Bøthun.

I en pressemelding understreker de to selskapene at de hver for seg besitter kompetanse som utfyller hverandre:

ALLMØTE: Her blir de ansatte orientert om sammenslåingen. Ingen blir nedbemannet i sammenslåingen. Tvert imot: Sartor & Drange regner med å få behov for flere enn dagens 190 ansatte. (Foto: Trude Brun Wilhelmsen)

ALLMØTE: Her blir de ansatte orientert om sammenslåingen. Ingen blir nedbemannet i sammenslåingen. Tvert imot: Sartor & Drange regner med å få behov for flere enn dagens 190 ansatte. (Foto: Trude Brun Wilhelmsen)

Drange Maskin har kapasitet og kompetanse på styring av større prosjekt, mens Sartor Maskin har større kapasitet og bredde i tjenesteområdet.

Bredt spekter av tjenester

Sartor & Drange AS blir en stor aktør i bergensregionen. Selskapet utfører tjenester i et bredt spekter:

 • Tradisjonelt grunn- og maskinarbeid
 • Sprenging
 • Transport
 • VA
 • Fjellsikring
 • Betongarbeid
 • Asfaltfresing
 • Knuseverk
 • Fundamentering og brønnboring
 • Prosjektering
 • Landmåling

– Sartor & Drange oppstår av to sterke og veldrivne selskap. Siktemålet å bli enda sterkare saman, og bli ein leiande aktør i vår region. Drifta skal baseres på eigne tilsette med høg fagkompetanse. Vi er særleg stolt av å kunne samle så mykje dyktige anleggsfolk. Ingen vil bli nedbemanna som følgje av samanslåinga. Vi ser for oss å ha behov for fleire dyktige tilsette etter fusjonen, sier Arild Bøthun og styret i Sartor & Drange AS i en pressemelding.