Lager utslippsfri generator til bygg og anlegg

Implenia og teknologiselskapet Teco 2030 skal lage en ny generator til bruk i bygg og anlegg. Basert på hydrogendrevet brenselscelle, og med vann som eneste utslipp. Hvor mye kraft får de ut av den? Og når skal den stå klar til bruk?

– Det norske teknologiselskapet Teco 2030 og entreprenøren Implenia Norge har blitt tildelt støtte fra Enova. Vi skal utvikle og teste hydrogendrevne løsninger som vil bidra til å redusere klimagassutslippene fra byggeplasser.

Det opplyser Teco 2030 i en pressemelding.

Annonse

Mer konkret skal de to nå i gang med å lage en generator til bruk på bygge- og anleggsplasser.

Enova-støtte til utvikling

Dagens gen-sett drives av dieselmotorer. Denne nye er basert på hydrogendrevet brenselscelle, og skal sørge for utslippsfri energi til anlegget. Brenselscellen omdanner hydrogen til energi, med vann og vanndamp som eneste utslipp.

Nå har samarbeidet mellom Teco 2030 og Implenia fått støtte fra Enova til utviklingen. Støtten fra Enova er på 15,6 millioner kroner og vil bli gitt over en periode på 2,5 år: Fra september 2021 og ut desember 2023.

– Vi er veldig takknemlige for den generøse støtten fra Enova. Vi gleder oss til å samarbeide med Implenia om å utvikle hydrogenbaserte brenselceller som vil produsere strøm til utstyr som blir brukt på byggeplasser. Med hydrogenbaserte brenselceller istedenfor dieselgeneratorer kan byggeplasser blir mer klimavennlige. Hydrogen slipper kun ut vanndamp og varm luft, sier konsernsjef Tore Enger i Teco 2030 ASA.

I januar 2023 skal de første hydrogendrevne generatorene etter planen kjøres ut til norske bygge- og anleggsplasser med Implenia-banner på gjerdet.

Energi på hydrogen

Teco 2030 og Implenia Norge annonserte i april at de vil samarbeide om å utvikle og teste hydrogendrevne løsninger som leverer energi til bygge- og anleggsplasser, og at de hadde søkt om støtte fra Enova til dette formålet.

De to selskapene har inngått en samarbeidsavtale med en varighet på fem år, som inkluderer tre innledende trinn: Prosjektfinansiering, produktutvikling og kommersialisering og bruk.

Som en del av prosjektet vil Teco 2030 utvikle en brenselcellegenerator med en strømproduksjonskapasitet på 800 kW. Den skal kunne erstatte dieselgeneratorer på byggeplasser.

Kapasitet i generatorer til bruk i bygg og anlegg oppgis oftere i kVA enn i kW. Her er vi inne i en del av elektromatematikken der det er fort gjort å regne feil. Men noenlunde enkelt forklart er kVA et uttrykk for en teoretisk tilsynelatende kraft som leveres, mens kW er et uttrykk for energien som faktisk leveres. Eller kraft før og etter virkningsgrad, om du vil.

Varierende virkningsgrad

I en 100 prosent effektiv generator vil antall kW være det samme som antall kVA. Men en 100 prosent effektiv maskin finnes kun i en teoretisk verden. I vår praktiske verden vil friksjon, luftfuktighet og en haug andre faktorer gi en varierende virkningsgrad og derav følgende levert effekt i kW.

Teco oppgir ikke hvor stor generator i kVA den planlagte 800 kW-generatoren vil kunne erstatte, men den vil være større enn 800 kVA. Altså et temmelig stort gen-sett.

Brenselcellegeneratoren skal etter planen leveres i januar 2023. Implenia Norge vil gi TECO 2030 støtte og veiledning basert på sin erfaring med anleggsarbeid, og skal teste brenselcellegeneratoren på sine byggeplasser.

Brenselceller er fremtidens motor og omdanner hydrogen til elektrisitet med vanndamp og varm luft som eneste utslipp.

Toyota er i gang

Toyota 100 kVA generator, drevet av hydrogen brenselscelle.

Toyota er godt i gang med utvikling av hydrogendrevne brenselsceller som alternativ til dieselmotorer. Den brukes i blant annet båt, lastebil og i en 100 kVA generator.

– Ved å bytte til brenselceller kan applikasjoner som i dag drives med dieselmotorer eller dieselgeneratorer bruke klimavennlig hydrogen istedenfor fossile drivstoff, og dermed bli helt utslippsfrie. Brenselceller fungerer uten å være tilkoblet strømnettet. De vil være like mobile og fleksible som tradisjonelle dieselgeneratorer, sier Teco 2030 i pressemeldingen.

Så gjenstår det «bare» å få på plass en logistikk på forsyning av hydrogen som drivstoff ut til aktuelle anleggsplasser.

Demonstrere ny og innovativ teknologi

Den norske regjeringen kunngjorde på starten av året en ny strategi for å øke innsatsen for å kutte utslipp fra byggeplasser i transportsektoren og har som mål at disse skal være fossilfrie innen 2025. Som en del av denne strategien vil de gjennom ulike støtteordninger bevilge midler til forskjellige pilotprosjekter.

– Prosjektet til Implenia og TECO 2030 vil fremme og demonstrere ny og innovativ teknologi som vil bidra til å realisere ambisjonene om at bygge- og anleggsplasser skal bli utslippsfrie.

Det sier strategidirektør Tonje Foss i Enova i pressemeldingen fra Teco.

Bærekraft er én av Implenias grunnleggende verder. Implenia-gruppen har definert 12 bærekraftsmål som de ønsker å oppnå innen 2025, og de støtter fullt ut den norske regjeringens mål om at alle byggeplasser i transportsektoren skal være fossilfrie innen 2025.

– Den generøse støtten fra Enova vil gjøre at Implenia Norge i samarbeid med Teco 2030 vil bli i stand til å nå dette målet.

Hydrogen blir viktig

Det sier Audun Aaland, administrerende direktør for Implenia Norge. Han gleder seg til å samarbeide med Teco 2030.

– Vi tror hydrogen vil komme til å spille en betydelig rolle som energibærer på fremtidens byggeplasser, og vi er stolte over at vi har mulighet til å ta en ledende rolle i denne bærekraftige innovasjonen sammen med TECO 2030, sier Aaland i pressemeldingen.

Implenia Norge AS er et datterselskap av Implenia, et multinasjonalt bygge- og eiendomsfirma med flere enn 8.500 ansatte og med hovedkontor i Sveits. I Norge er Implenia for tiden involvert i en rekke store infrastrukturprosjekter, inkludert i planleggingen og byggingen av den nye Fornebubanen, en ny t-banelinje som for tiden er under utvikling i Oslo og Bærum.