HVO i Midt-Norge i sommer

– Circle K klargjør nå en tank for lagring av HVO-diesel i Fagervika utenfor Trondheim. Dette vil gjøre tilgangen på HVO i Midt-Norge langt bedre enn i dag.

Det forteller Sigurd Lindahl, Senior Key Account Manager i Circle K, i en pressemelding fra selskapet.

– Frem til nå har Circle K kun lagret HVO på tankanlegget i Oslo og i Harstad. Vi opplever imidlertid at etterspørselen etter HVO100 øker, og da særlig innenfor offentlige byggeprosjekter. Da er det viktig å ha HVO100 tilgjengelig i nærheten av der prosjektene er, fortsetter Lindahl.

Annonse

– Tidligere har man distribuert HVO100 på tankbil over lange avstander direkte til byggeprosjekter og anleggsplasser som ligger langt unna der HVO-en er lagret. Dette blir det nå slutt på for Midt-Norge sin del, når Circle K da kan levere HVO100 enkelt og greit rett fra sitt eget tankanlegg i Fagervika, sier han.

Tenkte utenfor boksen

Å finne en løsning for lagring av HVO på tankanlegget i Fagervika har vært en lang og møysommelig prosess der man har vurdert flere ulike løsninger underveis, skriver Circle K i pressemeldingen. Den store utfordringen har vært at tankene som står der allerede brukes til andre produkter. Videre er det dyrt å bygge nye tanker. Å ivareta behovet for HVO uten å bygge nye tanker, samtidig som det ikke går på bekostning av lagerkapasiteten for eksisterende produkter, er derfor en krevende øvelse.

– Heldigvis løsnet det på rundt påsketider i år, da vi satt og jobbet med et helt annet prosjekt. Da var det noen kreative mennesker internt som tenkte utenfor boksen, og klarte å vri det opprinnelige prosjektet til en lagringsløsning for HVO i Fagervika. Da begynte snøballen å rulle forteller Lindahl.

HVO til alle formål

Etter litt frem og tilbake gjennom våren for å spikre en endelig løsning, der mange deler av virksomheten har vært involvert, landet man til slutt på en robust og fremtidsrettet løsning for HVO-lagring, uten at det i vesentlig grad går på bekostning av andre produkter.

– Nå er vi glade for at løsningen endelig er landet, og ikke minst at det har gått så fort. Dette skyldes utelukkende god kommunikasjon og godt samarbeid internt, avslutter Lindahl, og røper at HVO til alle formål blir tilgjengelig: Blank HVO til veibruk, og farget HVO til anleggsmaskiner og fyringsolje.