– Betongrør holder seg stabilt i pris

Prisene på stål- og plastrør har skutt til værs i år. Betongrør har ikke fulgt etter. – Betongprisene er like stabile som produktet. Til og med grossistene har begynt å bestille betongrør nå, sier Morten Landro i Loe Rørprodukter AS.

Det siste året har det vært en voldsom økning på råvarepriser for plast, stål og trevarer. Enkelte trevarer økt med opptil 100 prosent de siste 12 måneder, mens noen plastprodukter har gått opp 40-50 prosent.

For anleggs- og VA-bransjen har dette gitt seg særlig utslag for stål- og plastrør, i tillegg til blant annet duk og nett. Dette henger sammen med begrensninger i produksjon og logistikk over hele verden.

Annonse

Èn rørtype har derimot ikke gått nevneverdig opp i pris det siste året: Betong.

Plast og metall har en trøblete tilgang, som får prisene i den internasjonale handelen med råvarene til å skyte i været.

Sement stabil pris i 20 år

Prisen på sement er i følge Norcem like stabil som den har vært de siste 20 årene, og kun fulgt konsumprisindeksen. Sement består i hovedsak av kalkstein, som er et kortreist råstoff. Den er dermed ikke avhengig av internasjonal logistikk på samme måte som plast og stål.

Det begynner å merkes på etterspørselen ute hos de som produserer betongrør rundt om i Norge.

− Jeg fikk akkurat en forespørsel fra en grossist som har bestilt 96 meter DN1200 rør i betong. Men også mindre dimensjoner i betong går ut til anlegg i stedet for plast, forteller Morten Landro i en pressemelding fra Basal AS.

Han er salgsleder i Loe Rørprodukter AS, en av 14 norske betongvareprodusenter som eier VA-kompetansebedriften Basal AS.

Litt merker de prisstigningene der også. Nærmere bestemt på stål til armering.

− Det som har vært av prisøkning fra oss i betongverden er i all hovedsak knyttet til armeringen. Sand og sement har ikke gått mye opp. Armeringsstålet står for maks ti prosent av våre kostnader. Det gir ikke den store prisøkningen på våre produkter, og mange av rørene våre er heller ikke armert. Betongprisene er like solide og stabile som produktet. Den flytter ikke på seg, sier Landro.

Morten Landro, salgsleder i Loe Rørprodukter AS.

Han tror at betongprisene er stabile blant annet fordi Basal er landsdekkende og lager ting lokalt.

Mangel på råstoff

I en pressemelding varslet grossisten Ahlsell allerede i mars at de forventet en ekstrem prisstigning på VA-produkter.

– Mangel på råstoff som brukes i både støpejernrør, PE-rør, og andre plastprodukter gjør at bransjen står overfor en prisøkning av dimensjoner vi sjelden har sett før. Nå må entreprenørene ta hensyn til prisøkningen for å unngå at konsekvensene blir for store. Ingen vet når prisene vil stabilisere seg igjen. Rådet vårt er derfor å ta høyde for at produktene kan bli 30 prosent dyrere til sommeren når du inngår kontrakter på langvarige prosjekter, sa VA markedssjef Morten Østebø i Ahlsell.

Effektivisert produksjon

− Det er alltid utfordrende når markedsprisene på viktige råvarer og byggevarer stiger så kraftig som de gjør nå i disse dager. Når både tilgangen til råvarer og etterspørsel fra andre land styrer våre egne markedspriser gir det utfordringer for alle involverte parter, sier administrerende direktør Geir Skjørberg i Basal AS.

Han bekrefter i pressemeldingen Norcems beskrivelse av prisutviklingen de siste 20 år stemmer.

− Våre eiere har klart å holde et stabilt og konkurransedyktig prisnivå ved å effektivisere produksjon i tillegg til å være innovative med tanke på løsninger, samt at vi henter naturlige råvarer lokalt. I tillegg klarer vi å levere miljøvennlige, robuste og kortreiste produkter som skal ha en levetid på over 100 år. Da skjønner jeg at vi ofte blir valgt som løsning, sier Geir Skjørberg.

Voldsom prisøkning

– Rekordstor global etterspørsel etter materielle ting har resultert i en voldsom prisøkning på alt av råvarer og materialer. Det stopper ikke på en stund enda, ser det ut til.

Det skriver Astrup AS – en ledende grossist innen aluminium, metaller, plast, titan, rustfritt stål og spesialstål – i en månedsrapport.

Årsaken til råvarekrisa og prisøkningene er sammensatte, men koronapandemien er en opplagt del av forklaringen. Flere råvarefabrikker rundt om i verden har av den grunn hatt betydelig lavere produksjon enn normalt. I tillegg har fraktkostnadene gått til himmels. På 12 måneder har prisen for å sende en 40 fots container fra Shanghai til Rotterdam økt med opptil femgangeren.